VÄLKOMMEN TILL STRATVISE

Tillsammans skapar vi hållbar framgång!

Kontakt
Hur kan din verksamhet bli mer effektiv?

Kombinera analog och digital innovation för maximalt värdeskapande!

Kontakt
Hur kan du öka medarbetarnas motivation?

Hjälp dina medarbetare att äga strategin och genomförandet

Kontakt
Hur kan du förbättra servicen och få nöjdare kunder?

Identifiera vad som driver nöjdhet och satsa på det!

Kontakt
Hur ökar du lönsamheten?

Få fundamenten på plats och bollplank som vet vad som krävs

Kontakt
Hur får du som ledare bättre förutsättningar?

Hos oss får du coachning och råd som tar dig hela vägen

Läs mer
vilka vi är
Stratvise är ett nätverk av erfarna managementkonsulter, med kunder i privat, offentlig och ideell sektor. Vi stödjer engagerade ledare i affärs- och verksamhetsutveckling, ledarutveckling samt utveckling av kommunikation och strategisk HR. Hos oss får du den kompetens du och ditt team behöver för att nå era mål.

VI är SJÄLVA LEDARE – VI VET VAD SOM KRÄVS.

Alla våra seniora konsulter har minst 15 års erfarenhet av att leda – och driva förändring.

Partnernätverk med många expertområden

Vi har också specialister inom många områden i vårt nätverk. Vi har erfarenhet av såväl start-ups som internationella koncerner, offentlig och idéburen verksamhet.

Både Affär och Människa. Alltid

 

Vi får människorna att äga strategin och agera efter den.

VARFÖR VÄLJA OSS

Du får tillgång till ramavtal och relevanta avtalsvillkor

Det är lätt för dig i offentlig sektor att upphandla och avropa tjänster från Stratvise, eftersom vi har tiotalet ramavtal.

Du får beprövade metoder och rön från modern forskning

Stratvisemetoden ger dig ett strukturerat sätt att analysera, experimentera, välja väg, genomföra och följa upp. Vi är certifierade i förändringsledning och integrerar rön från modern forskning i vårt arbetssätt.

Du får den kompetens du behöver!

Stratvise nätverk består av 50-talet konsulter, med spetskunskap inom ledarskap, kommunikation, verksamhets- och affärsutveckling. Vi sätter samman våra team så att du får bättre lösningar genom kompletterande kompetenser.

DU FÅR KVALITETSSÄKRAD LEVERANS

Vi är anslutna till Sveriges Managementkonsulter och följer alltid etiska riktlinjer och allmänna bestämmelser som antingen du som kund åberopar eller som Sveriges Managementkonsulter tillhandahåller.

Stratvisekartan

Vi hjälper dig vidare, oavsett var du befinner dig. Är din utmaning att framtidssäkra ert affärsupplägg eller er strategi? Är utmaningen att få människor med på den beslutade strategin eller kanske att utveckla hållbara arbetssätt, som ger ledare och medarbetare möjlighet att bidra med energi och kompetens? Eller kanske du vill utveckla er organisation för att bättre kombinera hållbarhet, effektivitet och flexibilitet?

 

I vilken del av Stratvisekartan finns dina utmaningar? Klicka HÄR för att se vilket stöd du kan få hos oss!

 

 

VAD VI KAN ERBJUDA DIG

Stratvisemetoden ger dig ett strukturerat sätt att analysera, experimentera och testa, välja väg, genomföra och följa upp. Du får kraftfulla verktyg för att mäta och följa upp det som skapar värde och hjälp att testa hypoteser utifrån era mål och strategier.

Förstärk din organisation och verksamhet med stöd och kompetens som ni behöver antingen i projekt eller linjeverksamheten.

Du blir en bättre ledare genom våra ledarutbildningar och utvecklingsinsatser inriktad på era specifika behov. Eller så behöver du ha en samtalspartner i de vägval som du står inför. Stratvise konsulter är vana coacher och pedagogiska utbildare.

Hos oss får du stöd av certifierade förändringskonsulter, som integrerar rön från modern forskning i sitt arbetssätt. Vi arbetar med hela processen och alla parter – från uppstart till avslut och uppföljning.

Vad är nytt?
Aktuellt

Stöttar du dina mellanchefer – eller är du en tyllgardin?

Flera av mina coachklienter är mellanchefer i olika branscher. De beskriver många likheter när det gäller– stora utmaningar i förändringsarbeten,– att leda och inspirera medarbetare genom pandemi och tuffare tider och– känslan av att sitta i kläm mellan ledning och den egna gruppen. Det som slår mig med häpnad är att de inte får hjälp med att prioritera i mängden av arbetsuppgifter! Vissa har inte ens en chef att tillgå. Hen är fullständigt upptagen på annat håll och läser över…

0
Read More

Är vi i en ny situation eller egentligen i en gammal!?

2023 – orosmolnen hopar sig för både privata och offentliga företag. Inflation, dyra elkostnader och en stor oro med krig och instabilitet i vårt absoluta närområde. I tillägg till detta har vi medarbetare som är oroliga över sina privatekonomier. Som om detta inte vore nog så har vi hela transformationen med effekterna av pandemin – halva arbetsstyrkan arbetar hemma mer än halva tiden eller så. Många företag både i Sverige och internationellt börjar fatta strategiska beslut om att alla måste…

0
Read More

Lise-Lotte Janson ny VD i Stratvise

Lise-Lotte Janson har tillträtt som VD i Stratvise och ersätter Krister Arnell, som nu frigör tid för andra uppdrag i företaget. Lise-Lotte känner Stratvise väl från sin tidigare roll som styrelseledamot.  –      Som ledare för Stratvise vill jag ta vid det jobb som är påbörjat. Det handlar om att ytterligare utveckla vår förmåga att möta kundernas behov med en helhetssyn på affär, verksamhet och människa. Genom att själva bli tydligare om spetskompetenserna i vårt konsultnätverk, blir vi tydligare även för våra…

0
Read More

Strategier för turbulenta tider

Strategier för turbulenta tider var temat för Stratvise lunchseminarium igår.  I turbulenta tider skapas nya förutsättningar och även nya möjligheter. Kanske en utifrån-blick på företaget kan visa på intressanta vägar framåt? Thomas Öster, konsult med affärsutveckling som specialitet, gav exempel på företag som tagit sig igenom turbulenta tider och blivit ännu starkare.   Carina Vinberg, konsult med inriktning på coaching, lyfte fram vårt behov av att stanna upp och reflektera, mitt i allt som händer. Carina presenterade SCARF-modellen, som vi också…

0
Read More

Våra ramavtal

Mer än hälften av våra kunder finns inom offentlig sektor och i statliga eller kommunala bolag. Därför är det centralt för oss att finnas med på ett flertal ramavtal, där våra kunder kan avropa våra tjänster. I dagsläget har Stratvise ramavtal inom följande områden: Upphandlande organisation Kompetensområden Stratvise ramavtal /Tillsammans med Arbetsförmedlingen Resultatstyrning Eget ramavtal Kammarkollegiet för samtliga myndigheter Management Verksamhets- och organisationsutveckling BMS Konsortium Kammarkollegiet för samtliga myndigheter Management Utredning ledning och styrning PWC Kammarkollegiet för samtliga myndigheter Management…

0
Read More

Skapa kultur som tillmötesgår ökade krav på flexibilitet och säkerhet

Beslut om fortsättningen Under pandemin visste vi inte från dag till dag om vem i personalstyrkan som skulle vara på plats – vara sjuk – eller jobba hemifrån. Nu kämpar många arbetsgivare med att formulera nya policies om fortsatta möjligheter att arbeta hemma. Besluten baseras rimligen på arbetsuppgifternas karaktär, hur cybersäkerheten kan garanteras och hur rustade cheferna är att fortsätta leda på distans. Det påverkar i sin tur vilket behov vi har av lokaler och hur de ska vara utformade…

0
Read More
Kom över till oss på en fika och förutsättningslös dialog

Kontaktformulär
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

ORGANISATIONSNUMMER

556837-9076

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS