VÄLKOMMEN TILL STRATVISE

Tillsammans skapar vi hållbar framgång!

Kontakt
Hur kan din verksamhet bli mer effektiv?

Kombinera analog och digital innovation för maximalt värdeskapande!

Kontakt
Hur kan du öka medarbetarnas motivation?

Hjälp dina medarbetare att äga strategin och genomförandet

Kontakt
Hur kan du förbättra servicen och få nöjdare kunder?

Identifiera vad som driver nöjdhet och satsa på det!

Kontakt
Hur ökar du lönsamheten?

Få fundamenten på plats och bollplank som vet vad som krävs

Kontakt
Hur får du som ledare bättre förutsättningar?

Hos oss får du coachning och råd som tar dig hela vägen

Läs mer
vilka vi är
Stratvise är ett nätverk av erfarna managementkonsulter, med kunder i privat, offentlig och ideell sektor. Vi stödjer engagerade ledare i affärs- och verksamhetsutveckling, ledarutveckling samt utveckling av kommunikation och strategisk HR. Hos oss får du den kompetens du och ditt team behöver för att nå era mål.

VI är SJÄLVA LEDARE – VI VET VAD SOM KRÄVS.

Alla våra seniora konsulter har minst 15 års erfarenhet av att leda – och driva förändring.

Partnernätverk med många expertområden

Vi har också specialister inom många områden i vårt nätverk. Vi har erfarenhet av såväl start-ups som internationella koncerner, offentlig och idéburen verksamhet.

Både Affär och Människa. Alltid

 

Vi får människorna att äga strategin och agera efter den.

VARFÖR VÄLJA OSS

Du får tillgång till ramavtal och relevanta avtalsvillkor

Det är lätt för dig i offentlig sektor att upphandla och avropa tjänster från Stratvise, eftersom vi har tiotalet ramavtal.

Du får beprövade metoder och rön från modern forskning

Stratvisemetoden ger dig ett strukturerat sätt att analysera, experimentera, välja väg, genomföra och följa upp. Vi är certifierade i förändringsledning och integrerar rön från modern forskning i vårt arbetssätt.

Du får den kompetens du behöver!

Stratvise nätverk består av 50-talet konsulter, med spetskunskap inom ledarskap, kommunikation, verksamhets- och affärsutveckling. Vi sätter samman våra team så att du får bättre lösningar genom kompletterande kompetenser.

DU FÅR KVALITETSSÄKRAD LEVERANS

Vi är anslutna till Sveriges Managementkonsulter och följer alltid etiska riktlinjer och allmänna bestämmelser som antingen du som kund åberopar eller som Sveriges Managementkonsulter tillhandahåller.

Stratvisekartan

Vi hjälper dig vidare, oavsett var du befinner dig. Är din utmaning att framtidssäkra ert affärsupplägg eller er strategi? Är utmaningen att få människor med på den beslutade strategin eller kanske att utveckla hållbara arbetssätt, som ger ledare och medarbetare möjlighet att bidra med energi och kompetens? Eller kanske du vill utveckla er organisation för att bättre kombinera hållbarhet, effektivitet och flexibilitet?

 

I vilken del av Stratvisekartan finns dina utmaningar? Klicka HÄR för att se vilket stöd du kan få hos oss!

 

 

VAD VI KAN ERBJUDA DIG

Stratvisemetoden ger dig ett strukturerat sätt att analysera, experimentera och testa, välja väg, genomföra och följa upp. Du får kraftfulla verktyg för att mäta och följa upp det som skapar värde och hjälp att testa hypoteser utifrån era mål och strategier.

effektivisering av din verksamhet knapp

Förstärk din organisation och verksamhet med stöd och kompetens som ni behöver antingen i projekt eller linjeverksamheten.

lyft din affärsutveckling knapp

Du blir en bättre ledare genom våra ledarutbildningar och utvecklingsinsatser inriktad på era specifika behov. Eller så behöver du ha en samtalspartner i de vägval som du står inför. Stratvise konsulter är vana coacher och pedagogiska utbildare.

utveckling av ditt ledarskap knapp

Hos oss får du stöd av certifierade förändringskonsulter, som integrerar rön från modern forskning i sitt arbetssätt. Vi arbetar med hela processen och alla parter – från uppstart till avslut och uppföljning.

nå fram med din kommunikation knapp
Vad är nytt?
Aktuellt

Digital Goodiebag från Engagerade Ledarens Dag

Tack för en givande dag med många nya inspel och insikter – Nya sätt att se på relevanta och viktiga ledarfrågor!– Ett tillfälle att få stanna upp och resonera med sig själv och andra.– Konkreta idéer om vad man kan göra för att bli mer redo att leda i en osäker värld. Ja, det var vad Stratvise ville erbjuda ledare i den offentliga sektorn på årets Engagerade Ledarens Dag 21 maj. Vårt tema ”Tänd eldar för att slippa släcka bränder”…

0
Read More

Hållbart ledarskap och ledarskap för hållbarhet – två sidor av samma mynt?

Värderingsstyrt ledarskap. Situationsanpassat och adaptivt ledarskap. Olika, men besläktade, beståndsdelar av ett ledarskap som försöker svara på en föränderlig omvärld. Kraven på ledare har nog alltid varit stora, och de svåra besluten har inte nödvändigtvis blivit svårare. Däremot känner nog många igen sig i att hjulen snurrar snabbare, frågorna blir fler och komplexiteten tilltar. Att vi lever i en ”VUCA”-värld som kännetecknas av osäkerhet och snabba förändringar, har närmast blivit en truism. Samtidigt är det uppenbart att vårt sätt att leva…

0
Read More

Fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män för investeringar

För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen vill vi idag lyfta den stora skillnaden mellan investeringar för män och kvinnor när det kommer till startups. Kvinnliga företagare i Sverige fick endast 0,5 % av investeringarna 2021 (endast 1% 2023), trots att de utgör 26 % av alla entreprenörer. Denna diskrepans beror inte på brist på innovativa idéer; kvinnligt ledda startups överträffar ofta sina manliga motsvarigheter vad gäller ROI och övergripande framgång. Vad gör kvinnor framgångsrika? Diversifering, lägre risktagande och fokus på…

0
Read More

Har ni effektiva möten – eller är du gisslan?

Forskningen visar att antalet möten först exploderade under pandemin och därefter har ökat i antal med 12.9% (National bureau of economic research, 2020). Våra ständiga möten äter upp arbetstiden, skapar utmattning och är ofta inte heller produktiva. Många skyddar sig genom att blocka tid i sin kalender för sina vanliga ’arbetsuppgifter’ och slippa bli automatiskt inbokade på möten i den gemensamma kalendern. Inom forskningen på möteskultur finns ett eget begrepp: aways. Det innebär att deltagarna i möten sysslar med andra…

0
Read More

Dags att realisera verksamhetsnyttan på rätt sätt

Kostnaderna ökar och budgeten minskar Under de gångna åren har de flesta organisationer i Sverige drabbats ekonomiskt av den ökande inflationen och höjda energikostnader. Vi lider också av sviterna efter pandemin. Många ansvariga inom offentlig sektor ser sina budgetar nedskurna. Hur löser de detta? Andris Zvejnieks och Lilian Klasson, som är seniora partners på Stratvise och har lång erfarenhet av ge råd till ledare i sina verksamheter, har en dialog om hur man kan göra det på bästa sätt. Lilian:…

0
Read More
Kom över till oss på en fika och förutsättningslös dialog

Kontaktformulär
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS