Ledarutveckling


Vi hjälper dig att leda för framgång!


Värdet du som ledare får när du tar hjälp av oss är resultatet av vår samlade kompetens, vår omfattande ledarerfarenhet kompletterad med internationell best practice och aktuella forskningsrön, på den nivå och anpassat till det som just du och din ledningsgrupp behöver!Ett situationsanpassat ledarskap

Människor behöver olika ledarskap i olika situationer.  Vi vet vad som krävs för att du ska lyckas. Genom analys, experiment och anpassning av designen når vi tillsammans ett tryggare, mer lyckat resultat. Utbildningarna kan byggas av olika element, beroende av ditt behov. Modell- och verktygsoberoende.


Du kan och vi vill!

Du kan dra nytta av vår samlade erfarenhet och våra utbildningsmetoder.  Vår ambition är att bidra till ett bättre samhälle. Att hjälpa dig att leda mer tryggt och hållbart.  


Ledarutvecklingsprogram

Du kan få stöd som ledare i att

 • Involvera motiverade medarbetare
 • Agera mer fokuserat på medarbetar-och affärsvärde – agilt ledarskap
 • Få ökad förståelse för hur kunskap om hjärnan kan bidra till bättre ledarskap
 • Skapa bättre kunskap om hur AI och digitalisering kan bidra till att bättre nå målen
 • Förbättra kulturen i verksamheten samtidigt som en förändring genomförs
 • Agera bättre som ny ledare, ny i politiken eller ny i styrelsen


Coachning och bollplank

För att förstärka resultatet, t ex i samband med ledarutveckling för grupp eller individ, kan vi hjälpa dig med

 • Expertrådgivning inom specifika områden eller ett bollplank att studsa tankar och idéer med
 • Individuell eller gruppcoachning för att nå visst mål eller för att bottna vissa frågeställningar


Expertkompetens

Att nå ökad kompetens inom områden där ni idag saknar eller behöver utveckla expertkompetens.

 • Mer innovativt ledarskap
 • Hållbart ledarskap utifrån agenda 2030
 • Ledare eller ledningsgrupp att hyra


Annan förändring?

Se våra övriga värdeerbjudanden.

Vill du veta mer? Kontakta Gunnar Lindebo

073-423 16 10

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress