Exempeluppdrag

Vi är konsulter fokuserade på implementation av dina planer. Stratvise hjälper dig att lyckas. Vårt mål är att du som kund uppnår framgång och vi har expertisen för att hjälpa dig.


Vi presenterar här några referensuppdrag som exemplifierar vad vi kan åstadkomma.


Kontakta oss gärna om du vill veta mer.


Affärsutveckling


Vem

Internationellt bolag


Utmaning

Det Globala företaget har i Norden en försäljningsorganisation som under många år varit framgångsrika med att sälja sina produkter. Det tjänster som man erbjuder är ofta hårt knutna till produktutbudet. Företaget globalt har en mycket gedigen internationell erfarenhet av att kunna leverera mer service orienterade uppdrag där vilket idag endast erbjuds till mindre del kunder i Sverige och Europa. Företaget har identifierat segment i Sverige och Europa som intressanta och har nu satsat på att öka sin marknadsandel genom att kunna erbjuda mer omfattade service koncept i segment där man idag inte upplevs av marknaden vara aktiv.

Som solution säljbolag kliver man upp på värdestegen hos kunderna och kan öka sitt EBIT. Utmaningen var att utveckla marknadskunnandet inom segmentet samt att skapa sig en social plattform för att kunna kommunicera sina förmågor till nyckelpersoner. Läs mer om vad vi kan göra för er affärsutveckling


Kommunikation


Vem

Statlig Myndighet


Utmaning

Beställaren hade behov av en genomlysning av sitt kommunikationsarbete i syfte att tydliggöra roller och effektivisera samarbeten mellan kommunikationsenheten och myndighetens avdelningar, samt med den centrala kommunikationsledningen. Läs mer om hur vi kan hjälpa er med er kommunikation


Verksamhetsutveckling


Vem

Stort försäkringsbolag


Utmaning

Bolaget har som strategi att, med jämna mellanrum genomföra verksamhetsutvärdering, enligt vedertagen metod, för utveckling av sin verksamhet. De har deltagit i och även vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Företaget har valt att använda samma metod varje år, för att utvärdera sin verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Läs mer om vad vi kan göra för er verksamhetsutveckling
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS