HUR KAN DIN VERKSAMHET BLI MER EFFEKTIV?

Hos Stratvise får du en oberoende, förutsägbar och värdeskapande process att följa steg för steg genom vår förändringsmodell. Du får stöd i analysen och testandet för att ta fram realistiska rekommendationer – eller så kavlar vi upp ärmarna och bidrar genom hela förändringsresan med stöd i erfarenhet och beprövade processer!

Vi kan visa på hur ni kan öka förändringstakten och effektiviseringen i er verksamhet. Smartare värdeflöden, nytänkande och mod är måsten för att er organisation ska bibehålla och uppnå ökad effektivitet.

”Stratvise har visat kreativitet, kunskap och engagemang i frågor som de arbetar med, utvecklar eller har skapat goda resultat i. Stratvise har också etablerat ett generöst och trevligt sätt att möta kunder och kollegor och andra intressenter i ”medskapande”. –  Chef i mindre kommunVi vet vad
som krävs

Våra seniora konsulter har själva varit ledare och känner igen din situation.

Du får hos oss en hållbar lösning, med helhetsgrepp om processer, organisation och förändringsledarskap.


Utredningar och förstudier

Våra råd, lämplig struktur och relevanta modeller och metoder ger dig

– Tydligare beslutsunderlag, så att du kan mäta dina resultat och förändringar

– En bild av best practice, omvärldsanalyser eller statistik baserade på aktuell forskning.


Konkret hjälp att förbättra din verksamhet

Behöver du

Se över strategi eller målbild?

Innovera, analysera, prototypa och validera en designad lösning för att skapa värde?

Realisera en lösning och mobilisera för förändring?

Följa upp genomförd lösning?

Stratvise hjälper dig med det!Hos Stratvise får du en pålitlig partner, som kan följa dig genom hela processen till ett önskat och hållbart resultat. Kurser

Läs mer om våra kurser inom verksamhetsutveckling

Annan förändring?

Se våra övriga värdeerbjudanden.

Vill du veta mer?

Kontakta

Olle Klasson

olle.klasson@stratvise.com

070 370 30 80

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ