Hur kan din affärsutveckling lyfta, bli mer framgångsrik och effektiv?

Hos Stratvise får ni professionell vägledning i att skapa en värdeskapande process för försäljning- och affärsutveckling. Vi lotsar er steg för steg genom vår modell : Analys – Utveckling av Strategi, Process, Organisation och Systemstöd – Genomförande – Resultat och Måluppföljning. Vi har lång erfarenhet och djup kompetens och ni får realistiska rekommendationer.


Jag är mycket nöjd med framdriften i projektet” – Avd.chef i försäkringsbolag

Vi kan visa hur ni ökar uppsatta mål, förändringstakt och effektivisering i er verksamhet.


Smartare värdeflöden, SWOT-tänkande och vässning av utvalda förmågor är måsten för att er organisation ska nå era mål. Vi stödjer framtagandet av en strategi som ökar försäljningen, når nya marknadssegment och identifierar sätt att nå marknaden. Om ni vill, stödjer vi er gärna i genomförandet.

Vi vet vad som krävs

Våra seniora konsulter har själva lång och tung erfarenhet ifrån företag i världsklass, i roller inom försäljnings-och affärsutveckling.

Du får hos oss en hållbar lösning, med helhetsgrepp om strategi, processer, organisation och förändringsledarskap.

Analys & processutveckling

Våra råd, relevanta modeller och metoder ger dig:
– En gedigen beskrivning av nuläget och vad som behöver göras för att förflytta ditt bolag till önskad position
– En bild av de möjligheter och utmaningar som finns (SWOT)
– Era framgångsfaktorer.

Genomförande
av ny plan

– Strategin och affärsplanen uppdaterade
– Förankring hos intressenter
– Erbjudanden utvecklade för att maximera potentialen i bolaget
– Resultat-och måluppföljning och en plan för korrigerande åtgärder.


Hos Stratvise får ni en pålitlig partner, som kan följa er genom hela processen till ett önskat och hållbart resultat.


Stratvise är med på hela resan!


Låter detta Intressant?

Kontakta vår affärsrådgivare och företagsutvecklare Thomas Öster för att höra mer!

Maila thomas.oster@stratvise.com eller ring +46 76 14 989 59


Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS