Kurser

KURS I SIQ-MANAGEMENTMODELLEN


Vill du nå förbättrade resultat? SIQ Managementmodell ger dig en checklista på de faktorer och vad du kan ta tag i för att verksamheten ska bli mer framgångsrik! Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan.

Kursen pågår under hela 2021 – Se kurstillfällen och datum

SIQ – INVOLVERA MOTIVERADE MEDARBETARE


Struktur, kultur och systematik ger medarbetarengagemang!

Den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik verksamhet är att involvera motiverade medarbetare så att de engageras i det värdeskapande utvecklingsarbetet. SIQ Managementmodell pekar ut det som en av fem framgångsfaktorer. Många har efterlyst en utbildning som hjälper ledare att åstadkomma just detta, med tydlig koppling till SIQ Managementmodell och gällande evidens.

Pågår under hela 2021. Läs mer för datum.Bostads AB Mimer fick utmärkelsen Svensk Kvaltet 2020 under SIQ:s pristagning inom hållbar framgång. Mats Deleryd, vd på SIQ, intervjuar Wivecka Ljungh, HR- & kvalitetschef på Bostads AB Mimer, om deras framgångsrika medarbetarfokus.
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress