Vill du kostnadsfritt ha en analys av Ert företags utvecklingsmöjligheter?Vi erbjuder er just nu (helt kostnadsfritt) en utomståendes syn på ert företag. en sk One-Day-Assessment (från ett Utifrån-In perspektiv) .

Under en timma ställer vi  frågor om ert företag från olika vinklar : finans, försäljning, kunder, processer och personal etc och fångar tillsammans med dig upp företagets utvecklingsmöjligheter och behov , samt möjliga områden för utveckling. Allt självklart under sekretess.

Resultatet är en kortfattad SWOT- rapport, där vi specifikt identifierar möjligheter till värdeskapande och förstärkning av ert företags förmåga inom de utvalda områdena. .  Om Ni finner det intressant  är vi självfallet intresserade av att som nästa steg utveckla samarbete kring realisering av identifierade förstärkningsområden.  

Stratvise består av seniora rådgivare med personliga erfarenheter från exekutiva positioner i svenskt och internationellt näringsliv som erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd till små och medelstora företag. Vi har gedigen bakgrund inom företagsutveckling och har själva erfarenhet av liknande situationer som din egen.Låter detta intressant?

Kontakta vår affärsrådgivare och företagsutvecklare Thomas Öster för att höra mer!

Maila thomas.oster@stratvise.com eller ring 076-1498959Eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig

 

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

ORGANISATIONSNUMMER

556837-9076

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS