Engagerade Ledarens Dag 2024

ENGAGERADE LEDARENS DAG – 21 MAJ 14.00-17.00

Tänd eldar för att slippa släcka bränder – tryggt ledarskap i turbulenta tider

Du har fram tills nu varit trygg i din roll som toppledare i en offentlig verksamhet och du kan ledarskapets hantverk. Men nu är situationen förändrad. Det har det blivit mer utmanande att vara ledare i offentlig sektor och därför vill vi föra dialog och samverkan.

Hur kan du nu bygga egen uthållighet som ledare?

Detta är utgångspunkt för Stratvise evenemang Engagerade Ledarens Dag den 21 maj, som samlar chefer på ledningsnivå i myndigheter, statliga bolag, kommuner och regioner.

Eftermiddagen faciliteras av Stratvise Thomas de Ming och vi lovar att det ger stora möjligheter till delaktighet och nya perspektiv! Thomas ligger i framkant då det gäller att koppla samman ny digital teknik med möten i det fysiska rummet. Han kallar sig själv simplifier, synergizer och trailblazer.

I programmet varvas inledningstal av våra experter med en utforskande dialog i mindre grupper, tillsammans med andra beslutsfattare från offentlig sektor och specialister med intressanta kompletterande perspektiv.

Tillsammans skapar vi en meningsfull och inspirerande eftermiddag. En investering i några timmar som ger viktiga insikter och konkreta tips för ditt uppdrag som ledare i turbulenta och osäkra tider.

Anton Lif, Combitech, ledande expert på informationspåverkan och cybersäkerhet uppdaterar vår bild av hur informationspåverkan ser ut och hur våra myndigheter utsätts för kontinuerliga cyberhot. Han ger exempel på hur hoten kan leda till utmaningar för medborgarnas tillit till myndigheter och företag.

Tina Karme, doktor och uppskattad talare med internationell bakgrund samt programdirektör vid Hanken & SSE Executive Education i Helsingfors, rankat som norra Europas främsta utbildare av ledare på toppnivå. Tina ansvarar där för kursen Strategiskt hållbar utveckling. Tina är engagerad i hur man skapar mening i komplexiteten och ledarens roll i detta.

Martin Lagerström, ledarutvecklare i SCB, har nyligen varit med om att lägga fram en rapport till regeringen. Rapporten syftar till att genom digitalisering och datainsamling öka kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet hos EU-ländernas befolkningar. I arbetet har det utkristalliserats ett antal kritiska framgångsfaktorer för myndigheters effektiva samverkan, som Martin presenterar.

Thomas de Ming

Thomas de Ming, konsult på Stratvise och moderator för kvällen. Thomas ligger i framkant då det gäller att koppla samman ny digital teknik med möten i det fysiska rummet. Han kallar sig själv simplifier, synergizer och trailblazer.

När: 21 maj 2024, kl. 14.00 – 17.00 med möjlighet till fortsatta diskussioner

Var: United Spaces Torsgatan

Kostnad: 1 850 kr Early bird-erbjudande – Gå två betala för 1 om du anmäler dig innan 31 mars. Skriv namn och organisation på den du vill ta med dig i ”Övriga uppgifter”

Hur: Anmäl dig nedan idag, begränsat antal platser