Forskningen visar att antalet möten först exploderade under pandemin och därefter har ökat i antal med 12.9% (National bureau of economic research, 2020).


Våra ständiga möten äter upp arbetstiden, skapar utmattning och är ofta inte heller produktiva. Många skyddar sig genom att blocka tid i sin kalender för sina vanliga ’arbetsuppgifter’ och slippa bli automatiskt inbokade på möten i den gemensamma kalendern.

Inom forskningen på möteskultur finns ett eget begrepp: aways. Det innebär att deltagarna i möten sysslar med andra saker samtidigt. Det kan handla om att surfa, skicka sms, skriva färdigt ett dokument eller spela Candy Crush. Ibland kan man t.o.m höra någons tangenter slå i bakgrunden under ett möte eller samtal vilket ofta resulterar i att övriga deltagare tappar fokus och blir irriterade över det respektlösa beteendet. Forskningen har visat att ca 5% av världens befolkning har en verklig förmåga att multitaska. Vi övriga går därför under benämningen aways om vi sysslar med annat. Vi deltar helt enkelt inte i mötet.


I gårdagens artikel i DN hänvisas bl a till att i en studie publicerad i Harvard Business review 2022 ökade produktiviteten med 71% i 76 studerade företag när mötesfrekvensen minskade med 40%. Det finns alltså väldigt mycket att vinna på att effektivisera möteskulturen i organisationen!

Vi i Stratvise har nyligen tagit fram en enkät om möteskultur och möteseffektivitet. Den blev en framgångsfaktor i arbetet med effektiva möten i en av våra myndigheter under 2023. Utifrån enkätresultatet tog vi fram flera olika verktyg för att planera och hålla effektiva möten. Hör gärna av dig om du ser behovet av effektivisering i din egen organisation!