För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen vill vi idag lyfta den stora skillnaden mellan investeringar för män och kvinnor när det kommer till startups. Kvinnliga företagare i Sverige fick endast 0,5 % av investeringarna 2021 (endast 1% 2023), trots att de utgör 26 % av alla entreprenörer. Denna diskrepans beror inte på brist på innovativa idéer; kvinnligt ledda startups överträffar ofta sina manliga motsvarigheter vad gäller ROI och övergripande framgång.

Vad gör kvinnor framgångsrika? Diversifering, lägre risktagande och fokus på samhällelig påverkan är bland nyckelfaktorerna, men ändå är investeringslandskapet fortfarande ojämnt. Det är dags för förändring.

Vi måste minska könsskillnaden i investeringar. Regeringen och värdepappersföretag kan leda vägen, till exempel genom att implementera policyer som gynnar de startups som drivs av social påverkan, där majoriteten av grundarna är kvinnor. Detta gynnar inte bara samhället utan jämnar också ut villkoren för investeringar.

Läs mer i artikeln av Katja Nordman om ämnet på deb.s blogg.