Ramavtal

CHEFS- OCH LEDARUTVECKLING


Vi är stolta över att, tillsammans med PwC och CoreCode, vara en av leverantörerna på det nyligen undertecknade ramavtalet.


Vi kan nu accelerera stödet till myndigheterna gällande Digitalt ledarskap.


– Vi är mycket stolta över att vi, tillsammans med PwC och CoreCode är en av de managementkonsulter som tog vi hem ramavtalet.” säger Lilian Klasson, VD och digital expert på House of Stratvise. – Stratvise kan nu intensifiera satsningen på Digitalt ledarskap.


Ramavtalet, som efter månaders överklagan undertecknades den 2016-11-11, ger tillgång till tjänster vid olika utvecklingsinsatser för personalen inom samtliga statliga myndigheter. Avropsformen är förnyad konkurrensutsättning och avrop kan avse såväl


  • rådgivning
  • tjänster där anbudssökande tar uppdragsansvar och omfattar kundanpassat stöd som
  • visst generellt stöd.


Tjänsterna som levereras avser stöd i utvecklingsprogram eller liknande som myndigheterna genomför för personalen. Avrop kan avse uppdrag med omfattande insatser och längre varaktighet eller enskilda delar i utvecklingsprogram.


Utöver myndigheter, gäller avtalet för ett antal namngivna stiftelser och högskolor.


– Vi har rivstartat med information samt har påbörjat utbildning om avtalet för av alla våra samarbetspartners som uppfyller avtalskraven, fortsätter Lilian. – Nästa steg är att vi kontaktar de kunder vi tror har den största insikten om hur viktigt det är att hänga med på att snabbt och smart bidra till utveckling av statsförvaltningens digitalisering”.


För mer information om ramavtalet och ingående tjänster, gå in på DENNA LÄNK.


Du kan även kontakta:


Stratvise – Lilian Klasson (lilian.klasson@stratvise.com), +46 (0)708-250012,

PwC – Anders Christensson (anders.christensson@se.pwc.com) +46 (0)709-293839

CoreCode – Niclas Folkesson (niclas.fokesson@corecode.se) +46 (0)70-593 35 96


För mer information om Digitalt ledarskap kontakta:


Stratvise – Lilian Klasson (lilian.klasson@stratvise.com), +46 (0)708-250012

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress