VERKSAMHETSUTVECKLING

Vem

Stort försäkringsbolag


Utmaning

Bolaget har som strategi att, med jämna mellanrum genomföra verksamhetsutvärdering, enligt vedertagen metod, för utveckling av sin verksamhet. De var i behov av att analysera sina styrkor och svagheter för att kunna förbättra sin verksamhetsutveckling. De har deltagit i och även vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Företaget har valt att använda samma metod varje år, för att utvärdera sin verksamhet ur ett helhetsperspektiv.


Hur

Uppdraget, som genomfördes av ett team med kompletterande kompetenser, genomfördes i fyra steg:

  1. En individuell analys och utvärdering av företagets beskrivning av verksamheten, utarbetad av och för organisationen, genomfördes av deltagare i teamet. Här följdes Institutets för Kvalitetsutveckling, SIQ, utvärderingsmetod, men genomfördes enligt ett något förenklat koncept.
  2. En gemensam utvärdering i konsensusmöte med verifiering av kriterier, utformning av intervjuunderlag etc.
  3. Genomförande av intervjuer på alla nivåer i organisationen och informationsinhämtning för verifiering och korrigering.
  4. Redovisning av resultat, med beskrivning av styrkor och förbättringsmöjligheter, samt rekommendationer.


Resultat

Resultatet blev en rapport med men inledande sammanfattning, beskrivning av styrkor och förbättringsmöjligheter per delkriterium. Rapporten var input i företagets verksamhetsplan för kommande år och för det fortsatta förbättringsarbetet på längre sikt. Resultatet redovisades för VD och diskuterades sedan med ledningsgruppen. Några av förbättringsmöjligheterna hade varit otydliga för ledningen och hanterades omgående.


Kontaktperson för ytterligare information

Lilian Klasson

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress