Verktyg och metoder


Ledare kan få stöd i effektiv förändring.
För att lyckas med detta har vi ett nätverk av kompletterande kompetenser och ett gemensamt arbetssätt. Som stöd använder vi ett antal metoder, modeller och verktyg.


Dina och verksamhetens behov är alltid vår grund. Vi utgår ifrån kostnadseffektivitet och enkelhet. Vårt angreppssätt är systematiskt och stödjer er i att definiera behov, krav och önskemål så tydligt som möjligt, så att så många som möjligt har en gemensam bild av vilket resultat som ska åstadkommas.


Med utgångspunkt i nulägesanalysen får ni lösningsförslag. Metoder, modeller och verktyg för analys är stöd som väljs och anpassas till er verklighet. Så att du och din verksamhet ska få den bästa effekten, ur ett helhetsperspektiv.StratvisekartanVi hjälper dig vidare, oavsett var du befinner dig. Är din utmaning att framtidssäkra ert affärsupplägg eller er strategi? Är utmaningen att få människor med på den beslutade strategin eller kanske att utveckla hållbara arbetssätt, som ger ledare och medarbetare möjlighet att bidra med energi och kompetens? Eller kanske du vill utveckla er organisation för att bättre kombinera hållbarhet, effektivitet och flexibilitet?


Stratvise FörändringsmodellGenom att experimentera, innovera och validera förslagen med de intressenter som är viktigast, oftast medarbetare och kunder, kan du säkerställa ett gott resultat.


Du kan också använda oss och våra metoder för projektstyrning och förändringsledning, vi kan kavla upp ärmarna och se till att ni når önskad effekt! Vi är erfarna projekt- och förändringsledare, som kan bidra i realiseringen av en testad lösning.


Du kan också ta hjälp av oss i delar som workshopledare, bollplank eller coacher, alternativt i styrgrupp, med syfte att säkerställa styrning av eller rätt kvalitetsnivå i det operativa arbetet. Eller som en nagel i ögat och se till att uppföljning genomförs och att resultatet analyseras.


Vi är erfarna och certifierade inom en mängd olika metoder, modeller och verktyg. Helt oberoende av leverantörer väljer vi alltid dem som passar era speciella behov.


Vi har metoder för att samverka effektivt, mallar och erfarenhet av vad som är best practise. Ni får tillgång till många experter som bidrar till att nå målbilden.Våra olika metoder
Vill du veta mer? Kontakta mig:

Lilian Klasson

+46 70 825 00 12

lilian.klasson@stratvise.comKontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS