Pandemin la en tung filt av oro över oss. Precis när vi började se fram emot återhämtning efter covid-tiden började kriget i Ukraina och därefter i Israel och Gaza. Och nu har våldet med skjutningar och sprängningar kommit otäckt nära. Vi blir varje dag påminda om sådant som hotar och som ingen tycks veta hur vi ska komma till rätta med. 
 
Om du känner dig trött, är du inte ensam. Långvarig, lågintensiv stress ökar risken att vi successivt slutar att reagera som tidigare. Vi blir lättare stingsliga, ser mer i svart och vitt, ja kanske t o m mer i svart.
 
Våra hjärnor är känsliga för allt som kan hota oss. Denna mekanism hjälper oss att överleva. Liksom när vi levde på savannen, reagerar vi nu med fight, flight eller freeze över rapporterna om elände. Våra hjärnor kan inte dra andra slutsatser än att hoten kan drabba oss själva eller någon som står oss nära.
 
Hur reagerar du själv? Kliver du fram på barrikaden eller väljer du alltmer bort rapporteringarna? Den första reaktionen är ovanligare och den andra sannolikt ganska vanlig. Båda är naturliga.
 
I det här läget hjälper inte resonemang om låg sannolikhet att drabbas för att minska vår känsla av hot. Vi styrs av känslan och den gör oss mindre mottaglig för fakta just nu.
 
Leder du andra? Då behöver du anpassa din kommunikation efter läget. Här är fem saker som hjälper dig att nå fram till hjärnor i hotläge:
 
1.    Fokusera på det som går att påverka
Lägg maximalt fokus på att uppmuntra saker som var och en faktiskt kan göra för att det ska bli bättre. Då minskar risken för att människor fastnar känslomässigt i det som de inte kan påverka.
 
2.    Ge hopp
Skapa positiva bilder och scenarier av hur framtiden kan bli, om alla hjälps åt och konkret bidrar med det som vi kan. Positiva bilder är avgörande för att bryta känslan av hopplöshet.
 
3.    Förenkla dina budskap  
Förenkla och upprepa. Det är ett sätt att visa respekt, eftersom mottagligheten för komplexa budskap minskar i stress. Gör din kommunikation levande genom att aktivera flera sinnen, använd storytelling.
 
4.    Var nära medarbetarna
Låt alla medarbetare känna att du tar deras oro på allvar. Under kriser är det viktigt att vara nära medarbetarna och fånga upp signaler om hur de mår. Visa ännu oftare uppskattning.
 
5.    Ge dig tid för återhämtning
Kom ihåg att ge dig själv som ledare tid för vila och återhämtning. Vid tryckfall i flygkabinen uppmanas du att själv ta på dig syrgasmasken innan du hjälper andra. Tänk likadant nu. Dränerar du dig själv på energi kommer du inte att kunna leda andra.
 
Andris Zvejnieks
Partner i Stratvise