Efter att pandemin fick oss att testa hybridarbete i stor omfattning är det fortfarande en högaktuell diskussion


Jag tror inte att det är en bra idé att tvinga återgång till 100% arbete på kontoret, som en del organisationer gör. Det riskerar en hög personalomsättning, då flera fått testa på det nya arbetssättet och tycker att det förenklar livet. Dessutom funderar jag på hur man ska hantera den orättvisa som finns i att vissa yrken, kräver närvaro på plats.

Hänsynstagande kring hybridarbete


Flexibilitet: Hybridarbete ger anställda möjlighet att till viss mån anpassa sitt arbete efter sina egna behov och preferenser. Detta är särskilt viktigt för yngre generationer som värderar flexibilitet som tex att arbeta på olika platser högt.

Tidseffektivitet: Genom att minimera restiden till kontoret och få sitta ostörd under en viss period kan medarbetarna fokusera mer på sina uppgifter och öka sin produktivitet.

Samarbete: Kan vara en utmaning, men organisationer har visat att det är möjligt att skapa samarbetsmiljöer på kontoret på vissa bestämda dagar för vissa utmaningar, vilket behåller viktigt samarbete och kreativitet.
Bra teknik: Hybridarbete kräver digitala möten med bra teknik och en tydlig process med en duktig facilitator i varje unikt möte.


Kortare arbetsdag – en lösning för vissa


Vi borde ta hänsyn till att inte alla yrken kan utföras på distans. Sjuksköterskor, vaktmästare, läkare och byggarbetare är exempel på yrken där fysisk närvaro på arbetsplatsen är nödvändig. Borde inte detta leda till en debatt om orättvisan i det och att dessa yrkesgrupper tex kan få kortare arbetsdagar som kompensation?


Att införa kortare arbetsdagar, som till exempel 6 timmar, för en del yrken kan vara en möjlig lösning. Det skulle kunna förbättra attraktionen till vissa yrken och minska arbetsrelaterad stress för de som arbetar i krävande yrken som sjuksköterskor och byggarbetare.


Hybridarbete har sina fördelar när det gäller flexibilitet, tidsbesparing och kan om man gör det strukturerat bibehålla bra samarbete. Samtidigt är det viktigt att tänka på det orättvisa i närvarokrav för vissa yrken och kanske överväga om tex kortare arbetsdagar kan vara en rättvis kompensation. Men grunden är förstås en väl genomtänkt process som tar hänsyn till både företagets och de anställdas behov, oavsett yrkeskategori. Eller hur tänker du?


Kicki Molin,
VD i YesBoxTalent, ett samarbetsföretag i Stratvise


Intresserad av liknande artiklar? Klicka här och kom till vår blogg där andra konsulter skriver om aktuella ämnen inom ledarskap.