Nyheter

Strategier för turbulenta tider

Strategier för turbulenta tider var temat för Stratvise lunchseminarium igår.  I turbulenta tider skapas nya förutsättningar och även nya möjligheter. Kanske en utifrån-blick på företaget kan visa på intressanta vägar framåt? Thomas Öster, konsult med affärsutveckling som specialitet, gav exempel på företag som tagit sig igenom turbulenta tider och blivit ännu starkare.   Carina Vinberg, konsult med inriktning på coaching, lyfte fram vårt behov av att stanna upp och reflektera, mitt i allt som händer. Carina presenterade SCARF-modellen, som vi också…

0
Read More

Våra ramavtal

Mer än hälften av våra kunder finns inom offentlig sektor och i statliga eller kommunala bolag. Därför är det centralt för oss att finnas med på ett flertal ramavtal, där våra kunder kan avropa våra tjänster. I dagsläget har Stratvise ramavtal inom följande områden: Upphandlande organisation Kompetensområden Stratvise ramavtal /Tillsammans med Arbetsförmedlingen Resultatstyrning Eget ramavtal Kammarkollegiet för samtliga myndigheter Management Verksamhets- och organisationsutveckling BMS Konsortium Kammarkollegiet för samtliga myndigheter Management Utredning ledning och styrning PWC Kammarkollegiet för samtliga myndigheter Management…

0
Read More

Skapa kultur som tillmötesgår ökade krav på flexibilitet och säkerhet

Beslut om fortsättningen Under pandemin visste vi inte från dag till dag om vem i personalstyrkan som skulle vara på plats – vara sjuk – eller jobba hemifrån. Nu kämpar många arbetsgivare med att formulera nya policies om fortsatta möjligheter att arbeta hemma. Besluten baseras rimligen på arbetsuppgifternas karaktär, hur cybersäkerheten kan garanteras och hur rustade cheferna är att fortsätta leda på distans. Det påverkar i sin tur vilket behov vi har av lokaler och hur de ska vara utformade…

0
Read More

Säkerhetsmognaden hänger inte med när cyberhoten ökar

Under pandemin har den digitala mognaden ökat kraftigt. Samtidigt har vår utsatthet för driftstörningar och cyberhot ökat. Det är oroväckande att säkerhetsmognaden i myndigheter och företag inte ökat i takt med hoten. Detta är en viktig ledningsfråga! Det handlar om förändringar i samhället, där samverkan mellan offentliga institutioner, privata verksamheter och civilsamhälle är viktigare än någonsin. För att kunna jobba med hållbar framgång behöver ledning och medarbetare ha nått en viss kvalitetsmognad, för att organisationerna ska uppnå det som vi…

0
Read More

Ännu ett viktigt ramavtal för Stratvise med Kammarkollegiet

Stratvise nuvarande och nya kunder i offentlig sektor får det ännu lättare att anlita oss som stöd i sitt förändringsarbete. Stratvise omfattas nu också av Kammarkollegiets nya ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU), som gäller i fyra år.    Stratvise ingår i ett konsortium, lett av B3 Management Sourcing AB, tillsammans med fyra andra företag.    Avtalsmodellen ger myndigheterna möjligheter att avropa tjänster genom enskilda uppdrag, teamleveranser och åtaganden.  ”Vi är mycket glada över att få teckna ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet för managementtjänster betyder mycket för oss på Stratvise och för våra kunder,…

0
Read More

Hur bra kan du bli med rätt uppbackning?

När vi på Stratvise får höra att vår insats hos en kund gjort stor skillnad – då är det något som värmer våra konsulthjärtan. Den senaste tiden har vi följt upp hur återkommande kunder tänker om det jobb som Stratvise-konsulter gjort hos dem. Den här gången ville vi komma ännu litet djupare, fånga det som verkligen skapar nöjdhet när en kund anlitar en erfaren managementkonsult. Vi är riktigt stolta över vad vi fått höra om våra konsulter. Här ett axplock:…

0
Read More
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

ORGANISATIONSNUMMER

556837-9076

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS