Hur påverkas ledarskapet när ekonomin försämras? Hur kan AI och fortsatt digitalisering underlätta?
 
Styrelseordföranden i Svenska Spel, Erik Strand, reflekterar i filmen över ledarskapets utmaningar. 
 
”Man glömmer ibland att kriser också ger tillfälle att ta position att vara en god arbetsgivare”, säger Erik Strand. Han ger tre konkreta råd för den som vill utnyttja möjligheten.