lilian.klasson@stratvise.com

Spänst som nyårslöfte

Resulterade ditt nyårslöfte i att boka in dig på ett antal gympass? Kanske med en PT? Då vill jag gratulera dig för att du satsar på dig själv och ditt fysiska välbefinnande! Planerade du samtidigt en satsning på spänsten i ditt ledarskap? Jag menar här ökad självinsikt, förmåga att stretcha i olika situationer och därmed mindre stress och ökat mentalt välbefinnande – både på arbetsplatsen och hemmaplan. Hur ser det ut i din organisation i början av år 2024? Många…

0
Read More

SPANINGAR INFÖR 2024 – Henrik

Henrik Casselbrants spaning Vi bad några av Stratvise konsulter att dela med sig av var sin kort spaning inför 2024. Idag är det Henrik Casselbrants tur! Det här är förstås bara axplock ur sådant som kan ingå i en större scenarioplanering.Spaningarna illustrerar Stratvise idé om att kompletterande kompetenser ger fler perspektiv. I en omvärldsspaning och i ett utvecklingsarbete. Vad ser ni själva som möjligheter och hot detta nya år? Hur kommer ni att utnyttja möjligheterna och parera hoten?Vi spanar och analyserar…

0
Read More

Spaningar inför 2024 – Andris

Andris Zvejnieks spaning Vi bad några av Stratvise konsulter att dela med sig av var sin kort spaning inför 2024. Idag är det Andris Zvejnieks tur! Det här är förstås bara axplock ur sådant som kan ingå i en större scenarioplanering.Spaningarna illustrerar Stratvise idé om att kompletterande kompetenser ger fler perspektiv. I en omvärldsspaning och i ett utvecklingsarbete. Vad ser ni själva som möjligheter och hot detta nya år? Hur kommer ni att utnyttja möjligheterna och parera hoten?Vi spanar och…

0
Read More

Spaningar inför 2024 – Helena

Helena Nilssons spaning inför 2024 Vi bad några av Stratvise konsulter att dela med sig av var sin kort spaning inför 2024. Först ut är Helena Nilsson, som associerad partner. Det här är förstås bara axplock ur sådant som kan ingå i en större scenarioplanering.Spaningarna illustrerar Stratvise idé om att kompletterande kompetenser ger fler perspektiv. I en omvärldsspaning och i ett utvecklingsarbete. Vad ser ni själva som möjligheter och hot detta nya år? Hur kommer ni att utnyttja möjligheterna och…

0
Read More

Kostnadseffektivitet för ledare

Hur påverkas ledarskapet när ekonomin försämras? Hur kan AI och fortsatt digitalisering underlätta? Styrelseordföranden i Svenska Spel, Erik Strand, reflekterar i filmen över ledarskapets utmaningar.  ”Man glömmer ibland att kriser också ger tillfälle att ta position att vara en god arbetsgivare”, säger Erik Strand. Han ger tre konkreta råd för den som vill utnyttja möjligheten. 

0
Read More

Omvärldens påverkan på ledarskapet

Mycket händer nu i vår närvärld och omvärld, som påverkar företag och organisationer. Stratvise associerade partner Andreas Ferm ger i intervjun en koncis sammanfattning av utmaningarna och delar sina tankar om hur ledare bör tänka och agera i dessa turbulenta tider. Hur resonerar ni? Vill ni ha ett bollplank för att komma vidare i era funderingar? Kontakta Andreas eller någon annan av Stratvise erfarna konsulter genom ett direktmeddelande eller mail.

0
Read More
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS