lilian.klasson@stratvise.com

Digital Goodiebag från Engagerade Ledarens Dag

Tack för en givande dag med många nya inspel och insikter – Nya sätt att se på relevanta och viktiga ledarfrågor!– Ett tillfälle att få stanna upp och resonera med sig själv och andra.– Konkreta idéer om vad man kan göra för att bli mer redo att leda i en osäker värld. Ja, det var vad Stratvise ville erbjuda ledare i den offentliga sektorn på årets Engagerade Ledarens Dag 21 maj. Vårt tema ”Tänd eldar för att slippa släcka bränder”…

0
Read More

Hållbart ledarskap och ledarskap för hållbarhet – två sidor av samma mynt?

Värderingsstyrt ledarskap. Situationsanpassat och adaptivt ledarskap. Olika, men besläktade, beståndsdelar av ett ledarskap som försöker svara på en föränderlig omvärld. Kraven på ledare har nog alltid varit stora, och de svåra besluten har inte nödvändigtvis blivit svårare. Däremot känner nog många igen sig i att hjulen snurrar snabbare, frågorna blir fler och komplexiteten tilltar. Att vi lever i en ”VUCA”-värld som kännetecknas av osäkerhet och snabba förändringar, har närmast blivit en truism. Samtidigt är det uppenbart att vårt sätt att leva…

0
Read More

Fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män för investeringar

För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen vill vi idag lyfta den stora skillnaden mellan investeringar för män och kvinnor när det kommer till startups. Kvinnliga företagare i Sverige fick endast 0,5 % av investeringarna 2021 (endast 1% 2023), trots att de utgör 26 % av alla entreprenörer. Denna diskrepans beror inte på brist på innovativa idéer; kvinnligt ledda startups överträffar ofta sina manliga motsvarigheter vad gäller ROI och övergripande framgång. Vad gör kvinnor framgångsrika? Diversifering, lägre risktagande och fokus på…

0
Read More

Har ni effektiva möten – eller är du gisslan?

Forskningen visar att antalet möten först exploderade under pandemin och därefter har ökat i antal med 12.9% (National bureau of economic research, 2020). Våra ständiga möten äter upp arbetstiden, skapar utmattning och är ofta inte heller produktiva. Många skyddar sig genom att blocka tid i sin kalender för sina vanliga ’arbetsuppgifter’ och slippa bli automatiskt inbokade på möten i den gemensamma kalendern. Inom forskningen på möteskultur finns ett eget begrepp: aways. Det innebär att deltagarna i möten sysslar med andra…

0
Read More

Dags att realisera verksamhetsnyttan på rätt sätt

Kostnaderna ökar och budgeten minskar Under de gångna åren har de flesta organisationer i Sverige drabbats ekonomiskt av den ökande inflationen och höjda energikostnader. Vi lider också av sviterna efter pandemin. Många ansvariga inom offentlig sektor ser sina budgetar nedskurna. Hur löser de detta? Andris Zvejnieks och Lilian Klasson, som är seniora partners på Stratvise och har lång erfarenhet av ge råd till ledare i sina verksamheter, har en dialog om hur man kan göra det på bästa sätt. Lilian:…

0
Read More