Resulterade ditt nyårslöfte i att boka in dig på ett antal gympass? Kanske med en PT? Då vill jag gratulera dig för att du satsar på dig själv och ditt fysiska välbefinnande!

Planerade du samtidigt en satsning på spänsten i ditt ledarskap? Jag menar här ökad självinsikt, förmåga att stretcha i olika situationer och därmed mindre stress och ökat mentalt välbefinnande – både på arbetsplatsen och hemmaplan.

Hur ser det ut i din organisation i början av år 2024? Många organisationer drar nu upp linjerna för vilket ledarskap de vill satsa på. Vilken typ av ledarskap fungerar hos er? Kommunikativt, tillitsbaserat och inkluderande ledarskap? Alla har en sak gemensamt, nämligen att du som ledare behöver vara trovärdig och leva upp till organisationens värderingar. Kanske planerar ni en större omorganisation? I ett förändringsarbete sätts ledarskapet på mycket stora prövningar både på ledningsnivå och på mellanchefsnivå. Det viktigt att ni planerar in hur ledarskapet behöver utvecklas för att er satsning ska lyckas.

Det finns en mängd rapporter om hur ledarskapet påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och prestation. Det är en given komponent i hur attraktiv en arbetsgivare upplevs vara och vilken Employer Image organisationen har. Möjligheten att konkurrera om arbetskraften påverkas och kostnaden för hög personalomsättning är skyhög. Skälen för att satsa på ledarskapet är därför ekonomiska.

Har du någonsin upplevt frustration över att folk inte fattar? Trots att du har meddelat att saker ska göras så utförs inte sakerna på rätt sätt! Har du tappat orken att lyssna pga alla detaljer som kommer i en strid ström? Har du fått höra att medarbetarna inte riktigt förstår vad du menar? Att du är otydlig? Att du har svårt att sätta tydliga gränser? Eller tvärtom – att du kör på och sätter gränser väldigt tvärt så att folk runtomkring står som förolämpade frågetecken?

Gissa hur många gånger jag i rollen som chefscoach och organisationskonsult fått höra att människor är besvärliga! Och det är vi ju för den som saknar självinsikt och inte kan flexa i sitt ledarskap. Frustrationen som det orsakar växer lätt till ilska, utbränning och/eller depression. Hela chefens liv påverkas av en känsla av stress och otillräcklighet. Medarbetarna som behöver utstå chefens irriterade beteende påverkas i sin tur. Produktiviteten minskar och vissa slutar. Då syftar jag på normalt fungerade organisationer där cheferna bara inte orkar bära alla förväntningar längre.

Så, vad tror du om att anlita en PT för att stärka organisationens ledarskap? Det kan handla om utbildning, ledningsgruppsutveckling och/eller individuella chefscoacher. Tänk att satsa på konsten att leda dig själv som chef för att optimera möjligheterna att leda i det som väntar er. Helt enkelt att satsa på spänsten och tilliten för ett lyckat resultat.

Vi i Stratvise är proffs på att stretcha ledare.

Elisabeth Norrby, associerad partner i Stratvise