lilian.klasson@stratvise.com

Utan uppföljning blir förändringen flyktig

Detta är lätt att koppla till hjärnforskningens rön och våra egna praktiska erfarenheter. Ett nytt beteende blir en vana när kopplingarna i hjärnan för detta beteende stärkts så många gånger att det nya beteendet blivit mer naturligt och mer energieffektivt än det beteende som skulle ersättas.

0
Read More

Borde hybridmöten förbjudas?

En del personer – jag har varit en av dem – är hätska motståndare till hybridmöten. ”Hybridmöten borde förbjudas” har varit vårt gemensamma slagord. Men med tiden har jag insett att det inte är hybridmötet i sig som är förkastligt, utan omständigheterna runt omkring.

0
Read More

Ni vet vad ni säljer. Men vet ni vad kunderna egentligen köper?

Du som läser det här kanske arbetar i ett företag. Ni har tydliga erbjudanden till era kunder, det kan vara tjänster eller produkter. Även myndigheter har erbjudanden, även om de ofta inte kallar dem för just ”erbjudanden”. Ni beskriver era tjänster eller produkter på er hemsida, i reklam och manus till era säljare. Utvecklare hos er finslipar det ni erbjuder och marknadsförare skapar budskap och finner vägar till de platser som kunderna besöker för att orientera sig om marknadens utbud. Kanske lägger…

0
Read More

Livsfarlig ledning

I egenskap av coach, handledare och utbildare hör jag många historier om hur mellanchefer och medarbetare försöker hålla sig flytande – trots den högsta ledningens extrema brister i ledarskap. Det handlar om organisationer i alla sektorer.

0
Read More
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS