lilian.klasson@stratvise.com

Hur bra kan du bli med rätt uppbackning?

Den senaste tiden har vi följt upp hur återkommande kunder tänker om det jobb som Stratvise-konsulter gjort hos dem. Den här gången ville vi komma ännu litet djupare, fånga det som verkligen skapar nöjdhet när en kund anlitar en erfaren managementkonsult.

0
Read More

SIQ:s Managementmodell

Vill du också lära dig SIQ:s Managementmodell på en dag? Anmäl dig till grundkursen på https://lnkd.in/d_vYwfd Du får evidensbaserade verktyg för förbättring av sin verksamhet.#SIQ #management #Stratvise

0
Read More

Nu hyllar vi den engagerade ledaren!

I mitt eget ledarskap försöker jag bära med mig erfarenheter från både det som gått bra och det som kunde ha gått bättre. För mig handlar ledarskap till stor del om mod, mod att stå upp för det jag tror på men även mod att våga förändra utifrån de erfarenheter du fått i olika ledarroller. Jag tänker att detta förhållningssätt är en framgångsfaktor för alla som vill utvecklas själva och utveckla sin verksamhet.

0
Read More

AI är en gåva till svenska företag

Nu har du antagligen redan hört massor om alla fantastiska möjligheter som artificiell intelligens (AI) kommer att ge i alla branscher (även din) och naturligtvis skulle du vilja ligga steget före. Globala undersökningar (i) bekräftar också att användningen av AI ökar kraftigt och en majoritet av dessa företag visar på både ökade intäkter och sänkta kostnader till följd av investeringar i AI.

0
Read More

Apotekens USP

Vi kan anta hur apotekens framtid kommer se ut om vi gör en jämförelse med klädhandelns. Antalet butiker kommer att minska i en omstrukturering därför att apoteksbranschen är lika odifferentierad som flera av de större klädkedjorna. Vi har kunnat lägga handen över namnet på reklamen för klädkedjorna och inte veta vem det är som sänder. Likadant kan vi göra med apotekens annonser och reklam. Men framförallt är det i butik man inte riktigt vet vilket varumärke man handlar av.

0
Read More

Grundkurs i SIQ managementmodell

En endags grundutbildning i SIQ:s managementmodell erbjuds redan nu, som ett första steg i samarbetet. Kurstillfällen i höst är 17 september, 10 november och 10 december.
Läs mer här: https://siq.se/utbildningar/utbildningar-i-siq-managamentmodell/

0
Read More
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ