Henrik Casselbrants spaning


Vi bad några av Stratvise konsulter att dela med sig av var sin kort spaning inför 2024. Idag är det Henrik Casselbrants tur!

Det här är förstås bara axplock ur sådant som kan ingå i en större scenarioplanering.
Spaningarna illustrerar Stratvise idé om att kompletterande kompetenser ger fler perspektiv. I en omvärldsspaning och i ett utvecklingsarbete.

Vad ser ni själva som möjligheter och hot detta nya år? Hur kommer ni att utnyttja möjligheterna och parera hoten?
Vi spanar och analyserar gärna tillsammans med er!