Elisabeth Norrby

Associerad PartnerElisabeth har erfarenhet som chef och ledare från många olika roller och har arbetat på både strategisk och operativ nivå. Hennes fokus ligger på utveckling och samverkan genom att hantera både struktur och människor.Elisabeth utvecklar företag och organisationer genom planering och chefsstöd före och under förändringsarbeten, rådgivning, utbildningar, coaching (ICF PCC), teamutveckling och konfliktlösning.

Utmärkande för Elisabeth att hon snabbt inger förtroende genom sin lyhördhet och mycket goda analytiska förmåga. Hon kombinerar sin juridiska bakgrund och sinne för struktur med beteende-vetenskap och utgår från att förmågan att leda sig själv är en förutsättning för att framgångsrikt kunna leda och samarbeta med andra. Självledarskapet är därför en central del i arbetet med att skapa tillit, effektivitet och produktivitet. I två departement initierade och projektledde Elisabeth två banbrytande multilaterala samarbetsprojekt mellan 11 länder och EU-kommissionen. I Riksskatteverket ansvarade hon för rekryteringsprocessen, Attraktiv Arbetsgivare och Employer Branding. Hon utvecklade processer som ledde till att myndigheten både kunde upplevas internt och uppfattas externt- som en attraktiv arbetsgivare.

Artiklar skrivna av Elisabeth:

Klä på dig kulturen och täpp till gapet
Ledaren spelar en avgörande roll i arbetet med att forma organisationens kultur och struktur. Det gäller på alla nivåer i organisationen men behöver vara grundat hos den högsta ledningen för att på ett trovärdigt sätt kunna ledas ner i organisationen.

Stöttar du dina mellanchefer – eller är du en tyllgardin?
Det som slår mig med häpnad är att de inte får hjälp med att prioritera i mängden av arbetsuppgifter! Vissa har inte ens en chef att tillgå. Hen är fullständigt upptagen på annat håll och läser över huvud taget inte sina mail (!!). Andra har en chef som är så konflikträdd att ett löfte om stöd i en mycket besvärlig situation snabbt förvandlas till en tyllgardin. 

Livsfarlig ledning
I egenskap av coach, handledare och utbildare hör jag många historier om hur mellanchefer och medarbetare försöker hålla sig flytande – trots den högsta ledningens extrema brister i ledarskap. Det handlar om organisationer i alla sektorer.Kontakta Elisabeth:
+46 70 567 04 35

Elisabeth.norrby@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS