I egenskap av coach, handledare och utbildare hör jag många historier om hur mellanchefer och medarbetare försöker hålla sig flytande – trots den högsta ledningens extrema brister i ledarskap. Det handlar om organisationer i alla sektorer.


Många gånger sprider sig det undermåliga ledarskapet ner i organisationen. Kan den högsta chefen fullständigt explodera och skälla ut sina närmaste medarbetare så kan väl jag! Kan den högsta chefen sätta alla som säger obehagliga saker ’i kylskåpet’ så kan väl jag! Det är helt enkelt kutym hos oss!


Andra mellanchefer önskar coaching för att utveckla sitt eget ledarskap. Istället för att utveckla sina ledarförmågor handlar deras coaching många gånger istället om att hantera sitt eget ansvarskännande och otroliga stress. Att helt enkelt hålla sig vid liv – trots ledningen. Det kan handla om att den högsta chefen
– har uppenbara narcissistiska drag, mobbar och förödmjukar,
– har en eller flera till synes obehandlade neuropsykiatriska diagnoser,
– lider av inofficiell dyslexi och aldrig läser några rapporter,
– regelmässigt ’gaslightar’ sina mellanchefer.

Varför stannar de då kvar? Jo, vissa personer tar ett väldigt stort ansvar. Antingen vill de värna medarbetarna och undvika smällar i organisationen – eller skydda organisationen från insyn över hur det faktiskt är ställt med ledningen. De går in och använder sig själva som sköldar för att skydda andra – både medarbetarnas välbefinnande och företagets/ myndighetens rykte och förtroende. Vi skulle kunna se dem som hjältar men tyvärr sker det enbart på deras egen bekostnad. Det är normalt vad deras nära och kära också påpekar. När de brakar ihop är det tyvärr ingen som tackar dem.

Min övertygelse är att tillsättning av chefer måste baseras på samtliga förmågor – i synnerhet ledarskapsförmågan. Det gäller chefer på alla nivåer, alltså även VD och ledningsgrupp, styrelseordförande, generaldirektör och motsvarande.


Ledarskapet utgör fundamentet för alla organisationers kultur och lämnar ett mycket tydligt avtryck. En livsfarlig ledning skyddas ibland under en viss tid av ansvarsfulla mellanchefer, ledare, som ingen sedan går i närheten av när de själva har fallit.

I Stratvise har vi en jordad syn på ledarskapet som en förutsättning för hållbarhet. Vi är vana vid hög spänning inom både privat och offentlig sektor.


Elisabeth Norrby,
associerad partner i Stratvise