Flera av mina coachklienter är mellanchefer i olika branscher. De beskriver många likheter när det gäller
– stora utmaningar i förändringsarbeten,
– att leda och inspirera medarbetare genom pandemi och tuffare tider och
– känslan av att sitta i kläm mellan ledning och den egna gruppen.

Det som slår mig med häpnad är att de inte får hjälp med att prioritera i mängden av arbetsuppgifter! Vissa har inte ens en chef att tillgå. Hen är fullständigt upptagen på annat håll och läser över huvud taget inte sina mail (!!). Andra har en chef som är så konflikträdd att ett löfte om stöd i en mycket besvärlig situation snabbt förvandlas till en tyllgardin. Chefens chef sviker.

Chefens ansvar är att leda och fördela arbetet. I det ligger även att prioritera arbetet! Hur tänker arbetsgivaren när mellancheferna rent faktiskt springer genom korridorerna för att hinna till nästa möte och ägnar en stor del av helgen till det som inte hanns med under veckan – samt planerar medarbetarsamtalen under den kommande?

Det innebär oftast ett stort stöd när coaching erbjuds. Mellanchefen ska få möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Mål sätts, självinsikterna rasar in och medvetna beslut fattas. Det kan till och med innebära att mellanchefen inte fullständigt brakar in i väggen utan hittar någon form av struktur i tillvaron.

Coaching ersätter däremot inte ledningens ansvar. Min övertygelse är att utveckling av ledarskapet behöver prioriteras på alla chefsnivåer i organisationen. Sviker den högsta ledningen i sitt ledarskap tar hela organisationen stryk av det. Jag har sett det på så många ställen. Resultatet blir utslitna medarbetare och hög sjukfrånvaro – och känsla av misstro.

När jag coachar chefer i den högsta ledningen i en organisation vet jag att om hen utvecklar sin förmåga att leda och fördela arbetet och samtidigt skapa tillit, så kommer hela organisationen att få del av resultatet. Den känslan och möjligheten gör mig lycklig. Tänk att få jobba med
– Människor som verkligen vill bli trygga i att leda, fördela och kommunicera på ett förtroendeingivande sätt.
– Människor som utmanar sig själva i sina behov av betydelsefullhet, kontroll, omtyckthet och konflikträdsla.
– Människor som skapar den ledarkultur som sedan kommer att prägla resten av organisationen.

Vem blir inte lycklig över att få vara med att skapa lite magi!


Elisabeth Norrby, associerad partner i Stratvise

Läs mer om Elisabeth här