Thomas de Ming

Associerad PartnerThomas är en mycket kreativ och erfaren processledare, arbetsformgivare och innovationstränare som är lika hemtam i fysiska miljöer som i virtuella världar.


Han har ofta rört sig bortom etablerade tankar och har alltid varit i absoluta innovationsfronten med sin förmåga att använda det som redan finns på nya sätt för att drastiskt kunna öka kvalitet, flexibilitet och produktivitet i både produkter, processer och hos olika professioner. Innovation för konkret verksamhetsnytta.

Och så har det varit ända sedan han var med i starten av Tom Tits-experimentet, via hans bidrag i hela resan när Scania transformerade sina projekt- och processarbetsformer, till att han på uppdrag av SSF och Mistra har tränat hundratals professorer och doktorander i att göra sin forskning mer tillgänglig utanför sina egna kunskapsområden.  Sedan 2000 har han haft närmare åttio uppdragsgivare, privata och offentliga, med olika typer av organisationsformer och verksamheter i många olika branscher, sektorer och kulturer.

Thomas utvecklar löpande metoder och verktyg som kan utveckla nya metoder och verktyg. Ett aktuellt fokus är att tillgängliggöra nästa nivå av hybrida arbetsformer och att hjälpa sina uppdragsgivare att både förbättra sitt förbättringsarbete och innovera sina innovationsprocesser.


Artiklar skrivna av Thomas:
Kom ut som en vinnare genom tuffare tider
Man behöver kunna leda genom osäker terräng för att komma ut som vinnare genom tuffare tider. Det är helt enkelt de organisationer som passar på att utveckla sin verksamhet när förfrågningar går ner, eller när ekonomin blir mer ansträngd, som skaffar sig den bästa utgångspunkten efter olika kriser.Kontakta Thomas:
thomas.deming@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS