Man behöver kunna leda genom osäker terräng för att komma ut som vinnare genom tuffare tider. Det är helt enkelt de organisationer som passar på att utveckla sin verksamhet när förfrågningar går ner, eller när ekonomin blir mer ansträngd, som skaffar sig den bästa utgångspunkten efter olika kriser.

Samtidigt är det väldigt lätt att man reagerar med rädsla och gör vad man kan för att sitta still i båten. Man försöker snabbt få kontroll över sina kostnader och börjar prioritera bland sina utgifter.

Medarbetare känner förstås av de tuffare tiderna privat och tar med sig sina bekymmer in på arbetsplatsen. Det handlar om ökade räntekostnader, dyrare elräkningar och högre priser för både mat, drivmedel och andra varor. De är helt enkelt mer intresserade av att få trygghet och förutsebarhet än att utveckla verksamheten genom experiment och tester.

Men erfarenheter från tidigare kriser visar tydligt att det är just de organisationer som lyckas kombinera kostnadskontroll och effektivisering med förbättringsarbete och innovativ utveckling som blir vinnarna genom tuffare tider.

Vad karaktäriserar då denna typ av ledarskap som kan leda organisationen genom osäker terräng?

Som jag ser det är det fyra områden man behöver fokusera på för att skapa bättre förutsättningar.

  1. Genomföra rutiner för att skapa tydlighet och odla tillit inom verksamheten för att medarbetarna ska känna att de får andrum från sina bekymmer när de deltar i arbetet i och kring organisationen.

  2. Genomföra korta kraftsamlingar där man rensar i mötesfloran och mailinboxar för att frigöra arbetstid och korta ledtider för de ärenden man jobbar med, samtidigt som man minskar olika typer av störningar i den dagliga verksamheten.

  3. Genomföra enkla, involverande sessioner för att konkretisera vilka möjligheter som finns inom räckhåll för innovationer i kunderbjudanden och processer.

  4. Initiera träningsaktiviteter för att visualisera och simulera kommande insatser och öka organisationens beredskap inför att efterfrågan går upp igen.


Min övertygelse är att man bäst genomför denna typ av korta och systematiska aktiviteter genom att erbjuda ledarträning för sina egna tränare. Jag syftar då på individer i organisationen som verkar i roller som chefer, projektledare, förändringsledare, utbildare m fl som får träning i att leda denna typ av aktiviteter på ett smart och sinnrikt sätt.

Bland våra Trusted Trainers på Stratvise så är vi flera erfarna och kreativa tränartränare som kan jobba både som individuell lednings-PT och som grupptränare när flera individer tränar tillsammans på att leda tillitsodlande rutiner, frigörande kraftsamlingar, möjlighetsskapande sessioner och visuella simuleringar.

Vi bjuder snart in till digitala prova-på-pass där du kan få träffa mig och några av de andra ledarskapstränarna och få en känsla för hur ni kan lägga upp träningen i er organisation.

Thomas de Ming,
Associerad partner, Stratvise