Stratvise kommunikationsanalys – Första steget till en mer motiverad organisation

Så kan kommunikation bidra till ökad måluppfyllelse

 • Få hjälp med insamling av data baserat på enkät, intervju eller samarbetsplattformen Howspace
 • Förstå styrkor och svagheter med era processer
 • Få förslag på förbättringsområden som i sin tur leder till högre effektivitet och förmåga


En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att en verksamhet ska nå sina strategiska mål. Med ”kommunikation” menar vi inte bara kanaler, budskap och paketering. Vi menar hela systemet med målgruppsanalyser, strategiskt lyssnande, kommunikativt medvetna chefer och medarbetardialoger i olika forum.

Kommunikation är också den faktor som har störst betydelse för framgången i utvecklings- och förbättringsprojekt.

Hur fungerar kommunikationen i organisationen? Stratvise kommunikationsanalys utgår från just dina verksamhetsmål och ditt nuläge, och som visar vilka möjligheter en rätt hanterad kommunikation kan ge för att öka tempot i förflyttning.Förstå dina kommunikativa utmaningar. Få svaren på hur kommunikation bidra till ökad måluppfyllelse.


Analysen kan ge svar på frågor som som; Hur väl har ledningens budskap förankrats? Hur motiverade är medarbetarna? Finns det brister i paketeringen? Hur fungerar dialogen mellan medarbetare/chef? Vilka kommunikationskanaler? med mera.

 • Analysen anpassas efter varje organisation och tillfälle.
 • Efter överenskommen uppdragsbeskrivning tar Stratvise helhetsansvar för genomförandet.
 • Inga ytterligare åtaganden. Eventuell fortsättning diskuteras efter analysens slutrapportering.


Vi på Stratvise har goda erfarenheter av att genomföra kommunikationsanalyser, för olika typer av verksamheter och olika typer av förändringsarbeten. Beroende på dina förutsättningar och önskemål kan vi göra analysen antingen baserat på klassiska enkäter och/eller intervjuer, eller om ni hellre vill det med hjälp av den AI-stödda samarbetsplattformen Howspace.


Låter det intressant? Boka ett möte så berättar vi mer om hur en analys från oss på Stratvise kan öka er måluppfyllelse.Vill du veta mer om vår kommunikationsanalys?

Vi kan hjälpa er med:Enkäter
 • Inläsning av material
 • Intervjuer med nyckelpersoner
 • Sätta upp och skicka ut digital enkät och sammanställa svaren
 • Analys och rekommendationer om nästa steg


Intervjuer
 • Inläsning av material
 • Djupintervjuer och sammanställning av svaren
 • Analys och rekommendationer om nästa steg


Howspace
 • Inläsning av material
 • Formulera frågor
 • Sätta upp arbetsytan och skicka ut inbjudan
 • Resultatworkshop med deltagarna – analys och rekommendationer om nästa stegkommunikationsanalys experter

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ