Stratvise kommunikationsanalys – Första steget till en mer motiverad organisation

Stratvise kommunikationsanalys – detta får du:

– Hjälp med insamling av data baserat på enkäter, intervjuer eller med den digitala dialogplattformen Howspace

– Analys av styrkor och svagheter hos era processer

– Förslag på förbättringsområden som leder till högre effektivitet och förmåga.En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att er verksamhet ska nå sina strategiska mål. Med ”kommunikation” menar vi inte bara kanaler, budskap och paketering. Vi menar hela systemet med målgruppsanalyser, strategiskt lyssnande, kommunikativt medvetna chefer och medarbetardialoger i olika forum.

Kommunikation är också den faktor som har störst betydelse för framgången i utvecklings- och förbättringsprojekt.

Hur fungerar kommunikationen i din organisation? Stratvise kommunikationsanalys utgår från just dina verksamhetsmål och ditt nuläge, och visar vilka möjligheter en rätt hanterad kommunikation ger för att öka tempot i er förflyttning.Förstå dina kommunikativa utmaningar. Få svaren på hur kommunikation bidra till ökad måluppfyllelse.


Analysen ger svar på frågor som; Hur väl har ledningens budskap förankrats? Hur motiverade är medarbetarna? Finns det brister i paketeringen? Hur fungerar dialogen mellan medarbetare och chef? Vilka kommunikationskanaler når fram?

 • Analysen anpassas efter din organisation och dina förutsättningar.
 • Efter överenskommen uppdragsbeskrivning tar Stratvise helhetsansvar för genomförandet.
 • Inga ytterligare åtaganden behövs. Eventuell fortsättning diskuteras efter analysens slutrapportering.


Vi på Stratvise har goda erfarenheter av att genomföra kommunikationsanalyser, för olika typer av verksamheter och olika typer av förändringsarbeten. Beroende på dina förutsättningar och önskemål gör vi analysen antingen baserat på klassiska enkäter och/eller intervjuer, intervjuer, eller i form av en digital dialog. I den digitala dialogen kommer deltagarna, efter att ha svarat på en fråga, se övriga deltagares svar. Detta alternativ kan med fördel användas för att skapa ett organisatoriskt lärande, där deltagarna ser och förstår sina kollegors perspektiv på frågan. Den plattform vi använder har också inbyggd AI för snabb överblick av många deltagares svar.


Låter det intressant? Boka ett möte så berättar vi mer om hur en analys från oss på Stratvise ökar er måluppfyllelse.Vill du veta mer om vår kommunikationsanalys?

Följande ingår i analysen:Enkäter
 • Inläsning av material
 • Intervjuer med nyckelpersoner
 • Sätta upp och skicka ut digital enkät och sammanställa svaren
 • Analys och rekommendationer om nästa steg


Intervjuer
 • Inläsning av material
 • Djupintervjuer och sammanställning av svaren
 • Analys och rekommendationer om nästa steg


Digital dialog
 • Inläsning av material
 • Formulera frågor
 • Sätta upp arbetsytan och skicka ut inbjudan
 • Resultatworkshop – analys och rekommendationer om nästa steg


Låter detta intressant? Kontakta Andris Zvejnieks eller någon av oss andra i Stratvise team av kommunikationsexperter.

kommunikationsanalys experter


Vill du veta mer om hur Stratvise kan hjälpa dig med din kommunikation? Klicka här.

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS