Krister Arnell

Verkställande Direktör


Krister har mångårig erfarenhet som chef/ledare från ett stort antal chefsbefattningar. Krister har stor vana att driva förändringsprojekt och organisationsutveckling. Krister har genom sina olika uppdrag erhållit mycket god kompetens vad gäller samordning mellan olika organisationskulturer. Krister har mycket god vana att hantera projekt och organisationer som ställer stora krav på den utåtriktade och verbala förmågan.


Krister ser gärna möjligheter där han kan fortsätta att utveckla sina kompetenser i nya miljöer. Krister har en mycket god förmåga att få arbetsgrupper att känna engagemang och jobba mot gemensamma mål. Krister är van att jobba i miljöer där det ställs stora säkerhetskrav, gällande t.ex. rutiner, fysisk samt informationssäkerhet. Bakgrunden i Försvarsmakten har gett honom många möjligheter att agera i chefsroller där det ställts stora krav på utåtriktad förmåga, Krister har haft förmånen att leda projekt som involverat ett stort antal aktörer. T.ex. olika myndigheter, industrier och ett stort antal internationella partners.


+46 70 302 21 66

krister.arnell@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS