Kurs – Hållbar framgång med SIQ-Managementmodell

Vill du nå förbättrade resultat? SIQ Managementmodell ger dig en checklista på de faktorer och vad du kan ta tag i för att verksamheten ska bli mer framgångsrik! Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan.

 

 

Grundutbildning 1 dag

 

7 december 2021 09:00 – 16:00.

 

SIQ Managementmodell ger den verksamhetsstruktur och förbättringssystematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal.

 

För att kunna hantera och leda organisationer i en snabbt föränderlig värld behövs en lednings- och styrningsmodell som både säkerställer organisationens nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling. SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld.

 

Vår grundutbildning i SIQ Managementmodell vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat som offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring de framgångsfaktorer som driver förbättrade resultat och hur du kan arbeta för att nå hållbar framgång.

 

Utbildningen består av såväl teoretiska som praktiska moment där deltagarna får lära sig och träna utifrån sin egen verksamhet.

 

Grundutbildning i SIQ Managementmodell genomförs i samverkan med Stratvise.

 

Kostnad

 

6 500 kr för dig vars organisation inte är medlem i SIQ.

4 900 kr för dig vars organisation är medlem i SIQ.

 

I kursavgiften ingår SIQ Managementmodell och Handbok till SIQ Managementmodell, samt SIQ Framgångsinsikt, ett kraftfullt verktyg för att få en givande dialog och beslutsunderlag för det vidare förbättringsarbetet i din organisation.

 

 

Kursledare

 

Anders Olin arbetar som konsult, rådgivare och kursledare. Han hjälper företag och organisationer med verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor, dvs att bli bättre på att tillfredsställa sina kunder och att arbeta mer effektivt. Anders har en bakgrund som VD. Han har även haft andra chefsroller och vet hur stimulerande det är att jobba med systematiskt kvalitetsarbete, men också hur svårt det kan vara. Han har konkret erfarenhet av SIQ Managementmodell i rollen som examinator och tycker att modellen har utvecklats på ett mycket positivt sätt i den nya versionen (Version 2020:01).

 

Lilian Klasson, som under hela sitt yrkesliv sett struktur, kultur och systematiskt arbetssätt som framgångsfaktorer, både som ledare i privat och offentlig sektor och som managementkonsult.
Hon stöttar och ger råd till ledare i verksamhetsförändring. Hon har lång erfarenhet från SIQs examinatorsutbildningar, samt bl. a. som kursledare i verksamhetsstyrning på IHM Business School. Hon kommer från Stratvise, ett konsultnätverk som sedan länge är medlemmar i SIQs intressentförening och som tagit position för att bidra till ökat kvalitetstänkande i samhället.

 

 

 

Anmälan till öppen utbildning

 

 

Anmälan/information företagsanpassad utbildning

 

 

 

Vi skickar en bekräftelse på din anmälan. Anmälan är bindande.

.

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS