Från Bra till Enastående – Ett miniwebinarium (nov)

Detta är ett kort och koncentrerat webinarium om hur vilken verksamhet som helst kan gå från att vara bra till att vara enastående. Och hur det faktiskt också kan bli lustfyllt för dig och dina medarbetare.

 

De flesta företag och organisationer vill bli bättre på det de gör och det finns naturligtvis många goda skäl. Men var börjar man? Vad jämför vi med? Vad är viktigast? Dessa frågor kan vara knepiga att besvara i ledningsgruppen, där man kan ha väldigt olika syn på vad som bör prioriteras. Det är då en excellence-modell kan komma väl till pass, en universellt applicerbar modell baserad på forskning och best practice som hjälper till att ställa de rätta frågorna, som ni får svara på, i ord och handling.

 

SIQ Managementmodell är en excellencemodell och vi på Stratvise tycker om den för att dess principer är enkla att förstå, men samtidigt grundläggande och resultatdrivande. Den tydliggör också att det är ni som har bollen. Vi konsulter kan ta den rollen vi bör ha: stöttande från sidolinjen.

 

I webinariet berättar Anders Olin om hur SIQ managementmodell kan användas som ett stöd i det egna förbättringsarbetet och hur man kan ta helhetsgrepp och jobba systematiskt med de viktigaste framgångsfaktorerna som kundorientering, medarbetarengagemang och hållbarhet.

 

Webinariet  streamas i Zoom, är kostnadsfritt och 30 minuter långt, inklusive en frågestund på slutet.

 

  Anders Olin, Senior Partner

 

Anmälan

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS