ENGAGERADE LEDARENS DAG – 21 MAJ 14.00-17.00 Tänd eldar för att slippa släcka bränder – tryggt ledarskap i turbulenta tider Du har fram tills nu varit trygg i din roll som toppledare i en offentlig verksamhet och du kan ledarskapets hantverk. Men nu är situationen förändrad. Det har det blivit mer utmanande att vara ledare i offentlig sektor och därför vill vi föra dialog och samverkan. Hur kan du nu bygga egen uthållighet som ledare? Detta är utgångspunkt för Stratvise…