Är det inte härligt när det kommer forskning som visar att just det där som du alltid känt på dig, som stämmer överens med din egen ryggmärg och dina erfarenheter – att det numera dessutom är visat vetenskapligt?

Så kände jag när jag läste om Anna Näppäs nya avhandling ”Building Employer Brands: The Employee Perspective”. I avhandlingen, som lades fram vid Luleå tekniska universitet, gör hon upp med tre vanliga missuppfattningar när det gäller hur man kan hantera en organisations rykte som arbetsgivare:

”Det där med arbetsgivarvarumärke kräver expertkunskaper och stora finansiella resurser, så det är bara något för de riktigt stora företagen.”
Nej! Även småföretagare har allt att vinna på att jobba medvetet med detta, och sunt förnuft räcker långt om resurserna är begränsade.

”Arbetsgivarvarumärke handlar framför allt om att locka nya talanger.”
Nej! Medarbetarna bygger varumärket genom att delta i interna processer, representera varumärket i kontakterna med utomstående och genom att vara en del av den kollektiva varumärkesidentiteten.

• ”Det måste till en fräck reklambyrå för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke”.
Nej! Satsa istället på co-creation, det vill säga att bygga organisationens rykte som arbetsgivare tillsammans med medarbetarna. De som redan jobbar hos er är ju experter på frågan ”vad är det för bra med den här arbetsplatsen”, eller hur?Helena Nilsson

Helena Nilsson
Associerad partner i Stratvise