Att reflektera över i hängmattan: Vilka initiativ kan jag som chef och ledare ta i höst för att vi inte ska tappa fart?

Enligt en nyligen utförd undersökning kommer offentliga aktörer att behöva leverera i genomsnitt 125% av nuvarande leveranser, med motsvarande 75% av de personella resurserna som finns i dagsläget. En av slutsatserna i undersökningen är att offentlig sektor nu tappar fart i digitaliseringen.

I Sverige råder det akut kompetensbrist i offentlig sektor, bland annat inom vården, skolan samt kompetenser inom teknik och säkerhet.

För att få en förändring krävs en ökad förståelse för den centrala roll digitaliseringen behöver få i omställningen. Dessutom behövs ett tydligare digitalt ledarskap.

Här kommer fem möjliga initiativ för att öka effektivitet med hjälp av ett tydligare digitalt ledarskap. Vilket passar er organisation bäst?

1.    Prioritera det som skapar värde för uppdraget och verksamhetens intressenter. Prioritera bort allt annat.

2.    Ta reda på vad som var bra i det digitala arbetssättet under pandemin och hur det kan utvecklas.

3.    Uppmuntra dialog kring innovation i din organisation och testa lösningar som skulle kunna vara effektivare än de ni har.

4.    Ställ krav på ett verksamhetsorienterat innehåll i beslutsunderlag för digitala lösningar. Våga be om förklaringar på det du, som beslutsfattare, inte förstår fullt ut.

5.    Genomför förändringarna tillsammans, ur ett helhetsperspektiv, genom ständiga förbättringar både kulturellt och strukturellt och med ett systematiskt arbetssätt.