Det är inte många verksamheter som är helt nöjda med hur möten fungerar hos dem. Både chefer och medarbetare tycker oftast att mötena är för många, tar för mycket av den totala arbetstiden och att de heller inte leder till optimala resultat.

Ingen ifrågasätter dock mötet i sig och dess betydelse som arbetsform. Möten av olika slag fyller en mängd funktioner och absolut nödvändiga för att vi ska nå resultat och framgång i det vi gör.

Snarare än att försöka avveckla möten bör vi alltså försöka förbättra deras kvalitet. Om vi kan bli bättre på att förstå olika syften med möten och utveckla våra arbetssätt för att planera och genomföra dem för specifika syften, kanske varje enskilt möte blir effektivare och den totala mängden därmed minskar? Om det stämmer skulle värdeskapandet i våra processer kunna öka markant, och en hel del tid, dvs kostnader, skulle också kunna sparas.

Det är bakgrunden bakom Stratvise nya satsning inom detta område. Vi ser mötet som ett samlingsnamn för flera olika verktyg för att skapa resultat i verksamhetens processer. Möten används för att fatta beslut, för att lära och utveckla oss, för att kommunicera och leda verksamheten och mycket annat. Genom att utveckla principer och arbetssätt, och höja medvetandenivå och kunskap i organisationen kan vi påverka hela möteskulturen och nå större framgång i varje enskilt möte.

Vi har nu utvecklat en beta-version av ett lättanvänt diagnosverktyg som ger en första situationsbild av möteskulturen i verksamheten. Kunden får ett värde i fem olika index som mäter olika användningsområden för möten och får då en indikation om vilka styrkor respektive svagheter man har när det gäller mötet som verktyg. Vi hjälper till med att tolka resultatet och komma fram vilka förbättringar som kan göras. Vi har redan börjat testa verktyget, och om er organisation skulle vara intresserad testar vi det gärna hos er också. Utan kostnad naturligtvis. Det är som sagt en testversion, men vi kan redan garantera ett intressant diskussionsunderlag för er.

Hör av er till mig om det skulle vara av intresse! 


Anders Olin, Partner i Stratvise