Ledningsgruppen sitter i möte. Hur ska vi göra med den känsliga XX-frågan? Försäljningschefen har en syn på saken, HR-ansvarig en annan, produktionschefen förordar en mellanväg. Till slut bryter vd av debatten och sammanfattar – så här gör vi. Skönt, då är det slutdiskuterat, bara en sak kvar innan vi går till nästa punkt: ”Hur kommunicerar vi ut det här till medarbetarna?”. Visst ja, det höll vi på att glömma.

Känner du igen dig? Man vill ju inte tro det, men fortfarande 2023 är kommunikation förvånansvärt ofta något som klistras på i efterhand, när ett beslut väl är taget.

Ska man vara cynisk kan man ju säga att det var väl bra att de i exemplet ovan kom ihåg att prata om kommunikationen överhuvudtaget, innan de hastade vidare till nästa punkt på agendan. Visst, det finns grader i helvetet, det var förstås bra.

Men tänk så mycket bättre det hade blivit om kommunikationen hade fått vara en integrerad del av beslutsfattandet, och kommunikationskompetensen en integrerad del av ledarskapet i deras organisation!

Om de till exempel, så fort en fråga kom upp i den där ledningsgruppen, hade reflekterat över:

•      Har vi all information vi behöver för att diskutera den här frågan på ett bra sätt? Om inte, vem kan oss fler fakta och/eller fler perspektiv? Hur gör vi för att få in dessa?
•      Vilka signaler skickar det till våra medarbetare och till omvärlden om vi tar det här beslutet? Finns det historik, annat som händer i organisationen, och/eller trender i samhället, som gör att den här frågan kan uppfattas på ett särskilt sätt just nu? Vad kan vårt beslut tänkas få för konsekvenser?
•      Innebär det här beslutet att vi vill att några grupper av medarbetare ska veta, tycka eller göra något annorlunda framöver? Var står de i dag när det gäller kunskap, attityd och beteende, det vill säga hur stort är gapet? Om det vi vill åstadkomma är en förflyttning i attityd eller beteende, räcker det att berörda personer får veta om beslutet, eller behöver vi göra andra typer av insatser också? Hur kan vi ge möjlighet till återkoppling och dialog? Behöver cheferna något särskilt stöd?

Håller du med mig? Visst hade det varit helt fantastiskt om alla chefer började tänka på det viset? Och visst hade det gjort dem till betydligt bättre ledare?

Helena Nilsson, associerad partner i Stratvise

Vill du veta mer om Helena? Klicka här!