Stratvise nuvarande och nya kunder i offentlig sektor får det ännu lättare att anlita oss som stöd i sitt förändringsarbete. Stratvise omfattas nu också av Kammarkollegiets nya ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU), som gäller i fyra år. 

 

Stratvise ingår i ett konsortium, lett av B3 Management Sourcing AB, tillsammans med fyra andra företag.   

Avtalsmodellen ger myndigheterna möjligheter att avropa tjänster genom enskilda uppdrag, teamleveranser och åtaganden. 

”Vi är mycket glada över att få teckna ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet för managementtjänster betyder mycket för oss på Stratvise och för våra kunder, som får det lätt att avropa managementkonsult-tjänster genom oss”, säger VD Krister Arnell på Stratvise.  

”Stratvise stödjer kunder i såväl privat som offentlig sektor. På den offentliga sidan har vi ett flertal återkommande kunder, som nu får det enklare att avropa våra tjänster, inte bara inom utredning och chefs- och ledarutveckling, utan även inom verksamhetsutveckling och digitalisering. Detta, tillsammans med vårt rådgivnings- och utbildningssamarbete med SIQ, gör att vi verkligen är rustade att möta våra kunders behov”, säger Lilian Klasson, områdesansvarig Offentlig affär på Stratvise.   

Avtalet gäller tjänster som omfattar utveckling/översyn av myndigheters:
• verksamhet
• organisationsstruktur
• kvalitets- och ledningssystem
• digitalisering av processer och/eller rutiner
• strategi och policy inom exempelvis värdegrund, hållbarhet och innovation
• strategi för att tillgodose medborgarnas och andra intressenters behov
• strategi för utökad samverkan med annan offentlig verksamhet
• nyckeltal, mätetal och metoder för uppföljning.  

Det maximala avtalsvärdet för detta ramavtal är om 1,2 miljarder SEK, fördelat på åtta leverantörer. 


Läs mer om våra ramavtal.