Den engagerade ledarens dag i november. 


Det har onekligen varit en omtumlande vår och sommar, nästan alla runt om i världen har påverkats av den pandemi som nått ut till alla delar av vår jord. Även vi på Stratvise har känt av dess påverkan. Den engagerade ledarens dag, som tidigare alltid firats den 21a maj, har nu blivit framskjuten till den 18e november och evenemangets format blir något annorlunda! 


Likt tidigare år kommer vi presentera tre föredragare som under ca 20 minuter, utifrån ett av oss utvalt tema, kommer att tala och sedan följer en paneldiskussion med samtliga föredragare. 


Under förra året och tidigare i år har vi på Stratvise arrangerat en seminarieserie som vi benämnt Förändring i framkant och det är i samma anda som talarna under den engagerade ledarens dag kommer diskutera. 


Vi presenterar: 

Förändring i framkant: 
Engagerat ledarskap under och efter förändring. 

Vilken förändring då tänker ni? Jo våra föredragare kommer, med sina alldeles egna perspektiv, att berätta hur covid-19 har påverkat deras respektive sektorer. Samt hur de engagerade ledare omkring dem, föredragarna och deras perspektiv, har agerade och hur de kan komma att behöva agera framåt. 


Den efterföljande paneldiskussionen kommer behandla ett specifikt fall, den organisationens behov och problematik i och med covid-19 och kanske sia lite om vad som kan behövas för dem nu på kort sikt och lite längre framåt. 


Med vänliga hälsningar 

Stratvise