Thomas Öster

Associerad PartnerThomas har över 30 års internationell erfarenhet av skiftande ledande befattningar främst inom strategi och affärsutveckling, produktledning, försäljning och marknadsföring inom både internationella koncerner samt Start-Up/Scale-Up bolag.

Thomas har innehaft positioner bl.a. som Global Försäljningschef, Marknads- och Produkt- chef, chef för Operations och Serviceleverans, Produktutvecklingschef samt ett flertal olika Kund chefsroller i Sverige och utomlands (Ericssonkoncernen).

Thomas har gedigen och versatil erfarenhet från Information-Communication-Technology (ICT) branschen. Han har dessutom erfarenhet från verkstadsindustrin och medicintekniska bolag genom operativa uppdrag och styrelseengagemang.

Thomas har en bred och djup kunskap i att utveckla affärer och organisationer i olika kulturer samt stadier med tonvikt på Europa, Asien och Nordamerika inkluderande också 9 år av utlandstjänstgöring.  

thomas.oster@stratvise.com              

076-1498959

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS