Olle Klasson

Senior Partner


Olle Klasson är partner i Stratvise. Han har en gedigen erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling ofta med anknytning till IT-strategiska frågor såväl inom privat som offentlig sektor. Han arbetar gärna med utredningar och förändringsprojekt och har lång erfarenhet av att styra, leda och verka i projekt.


Han är väl insatt i myndighetsfrågor och samverkan mellan myndigheter och har erfarenhet av små och stora företag, såväl nationellt som internationellt.


Olle har bland annat varit IT-chef på Utrikesdepartementet, VD i flertalet bolag, deltagit i statliga utredningar och varit projektledare för flera komplexa projekt.


Han driver sina uppdrag och projekt med energi och engagemang. Genom sitt sätt att leda; med öppenhet, tydlighet, förtroende och delaktighet baserat på god samarbetsförmåga och på stor glädje, får han arbetsgrupper att klara det mesta!


Artiklar skrivna av Olle:

Standardisering och rensning av systemfloran är ett måste för alla organisationer
Många av våra kunder lider av att ha för många system som i princip stödjer samma verksamhetsbehov. Att de hamnat i den situationen kan ha många orsaker, till exempel dålig styrning eller uppköp eller sammanslagningar med andra organisationer. Det hämmar den digitala utvecklingen och ger en komplex, svåröverblickbar system- och infrastrukturkarta, vilket i sin tur binder resurser (i form av teknik och kompetens samt kostar pengar). 


Kontakta Olle:

+46 70 370 30 80

olle.klasson@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS