Lise-Lotte Janson

Associerad Partner


Lise-Lotte Janson har en bakgrund som affärsutvecklare och VD med erfarenhet från att leda och utveckla verksamheter. I sin roll som konsult har hon stöttat stora och små verksamheter med att utveckla och stärka verksamhetens resultat kopplat till dess humankapital. Lise-Lotte menar att alla människor har något att bidra med under rätt förutsättningar. Hennes erfarenhet är att en verksamhet som vill skapa kvalitet, lönsamhet, nöjda kunder behöver säkerställa att det finns rätt förutsättningar för människor att prestera det som förväntas. Då utvecklas en hållbar (prestations-)kultur där människor känner sig välkomna som ger goda effekter på kvalitet, lönsamhet och nöjda kunder.


liselotte.janson@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS