Lilian Klasson

Senior Partner


Lilian Klasson är seniorkonsult och partner i Stratvise. Hon är en digitaliseringsexpert med mer än 30 års erfarenhet av kombinationen verksamhets- och ledarutveckling från ledande positioner inom såväl privat som offentlig sektor. Som person är hon lyssnande, öppen och social, utan att släppa fokus på målet.


Hon har lång och gedigen erfarenhet ifrån anställningar med personal- och resultatansvar, är mycket kunnig inom affärsnyttoanalys och styrning. Lilian har ett stort engagemang för kvalitet och effektivisering. Lilian har och har haft ett antal styrelseuppdrag och fungerar som rådgivare åt toppchefer inom såväl näringsliv som offentlig sektor.


Sedan flera år verkar hon, utöver som managementkonsult, PMC (Professional Management Consultant), även som lärare och handledare för digitala ledare som ska utvecklas inom bl. a strategier, affärsmodeller, processer och affärsarkitektur. Hon är affärscoach och även aktiv som examinator för flera kvalitetsutmärkelser, bl a Utmärkelsen Svensk Kvalitet och den europeiska motsvarigheten, EFQM (European Foundation of Quality Management).


Artiklar skrivna av Lilian:
Bättre incitament för effektivisering inom offentlig sektor
Jag väljer att fokusera på det som, för mig och många andra, upplevs som den mest prioriterade. Det handlar om kopplingen mellan resurser och resultat. En central fråga är hur vi kan minska tid och kostnad för att nå en större effektivitet, samtidigt som vi ökar motivationen för detta hos ledningar inom myndigheter, regioner och kommuner? Vilket leder till en ökning av samhällsnyttan.Kontakta Lilian:

+46 70 825 00 12
lilian.klasson@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS