Anders Olin

Senior Partner


Anders Olin är partner i Stratvise. Han arbetar som konsult, rådgivare samt utbildare och hjälper företag och organisationer med verksamhetsutveckling, dvs hur de blir bättre på att tillfredsställa sina kunder och arbeta mer effektivt. Anders har en bakgrund som VD och andra chefsroller och vet hur stimulerande det är att jobba med systematiskt förbättringsarbete, men också hur svårt det kan vara.


Med sin breda och internationella erfarenhet är Anders en mångsidig rådgivare som behärskar resultatstyrningsfrågor och kan leda planering i grupper för strategi- och projektplanering. Han är en erfaren och certifierad konsult som stöttar i det strategiska arbetet på ledningsnivå men även ser till att strategin får fäste i hela organisationen.Artiklar som Anders skrivit:

Borde hybridmötet förbjudas?
En del personer – jag har varit en av dem – är hätska motståndare till hybridmöten. ”Hybridmöten borde förbjudas” har varit vårt gemensamma slagord. Men med tiden har jag insett att det inte är hybridmötet i sig som är förkastligt, utan omständigheterna runt omkring.


Möten – utveckla, inte avveckla!
Det är inte många verksamheter som är helt nöjda med hur möten fungerar hos dem. Både chefer och medarbetare tycker oftast att mötena är för många, tar för mycket av den totala arbetstiden och att de heller inte leder till optimala resultat.


Kontakta Anders:

+46 70 678 92 00
anders.olin@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS