Verksamhetsutveckling


Värdet du som ledare får då du anlitar oss är resultatet av våra samlade kunskaper, erfarenheter från liknande och annorlunda verksamheter samt vår oberoende utifrån-syn på din verksamhet.Bestående värden och tydliga resultat

För att utveckla er verksamhet på bästa sätt behövs förmåga att se förändringar i både omvärlden och internt. Att utifrån dessa utveckla ett stöd, en ledstång, för riktning mot ett hållbart resultat. Det går inte att stå still, idag knappt ens att jobba med ständiga förbättringar. Det värde vi kan bidra med är att visa på hur just ni kan öka förändringstakten och effektiviseringen i er verksamhet. Smartare värdeflöden, nytänkande och mod är måsten för att din organisation ska bibehålla och uppnå ökad effektivitet.


Vi vet vad som krävs!

Vill du nå en större förändring – behövs en mer kraftfull insats och mycket tålamod. En hållbar lösning, med helhetsgrepp om processer, organisation och förändringsledarskap. Inom Stratvise har vi gedigen kunskap och mångårig erfarenhet för att ge dig kraften att genomföra förändring inom dessa områden.


Utredningar och förstudier

Genom att utgå ifrån helheten, bidrag från oss med råd, struktur och ett antal relevanta metoder och modeller får du

  • Tydligare beslutsunderlag och kan därmed mäta resultat och förändringar för din verksamhet, dina kunder eller medarbetare.
  • Samlat bakgrundsmaterial från hur andra verksamheter gjort, omvärldsanalyser eller statistik baserade på aktuell forskning.


Behöver du hjälp med att förbättra verksamheten?

  • Se över strategi? Och målbild?
  • Experimentera genom att innovera, analysera, prototypa och validera en designad lösning för att skapa värde för kunder och medarbetare?
  • Realisera lösning och mobilisera för förändring?
  • Följa upp en genomförd lösning?

Du får en oberoende, förutsägbar och värdeskapande process att följa steg för steg genom vår förändringsmodell. Du får stöd i i analysen och testandet för att ta fram realistiska rekommendationer – eller så kavlar vi upp ärmarna och bidrar genom hela förändringsresan!


Annan förändring?

Se våra övriga värdeerbjudanden.

Vill du veta mer? Kontakta Olle Klasson

olle.klasson@stratvise.com

070-3703080

Plats

Kontakt

House of Stratvise AB
Engelbrektsplan 2, 3 tr.
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress