Engagerade Ledarens Dag

Uppmärksamma alla ledare den 21 maj!

Många företeelser har en temadag – Cykeln, den internationella dansen och kanelbullen till exempel, har varsin dag då vi kan uppmärksamma och fira dessa! Även arbetaren har sedan länge en dag. Ledaren saknade sin temadag.

Det är komplicerat att vara ledare. Det är också svårt att rekrytera bra och engagerade ledare.

Vi vet av erfarenhet att utan engagemang i ledningen har nytänkande och utveckling inga möjligheter att genomsyra verksamheten. Enligt flera forskningsrapporter är ledarens engagemang en förutsättning för att öka motivationen hos sina medarbetare.

Att vara ledare är ofta ensamt och ibland ganska otacksamt. Ledare kan behöva bära på eller dela information som inte alltid är positiv. I snabb utveckling, som nu i den digitala transformationen, behövs ledare som kan visa vägen och gå före, då det blåser förändringsvindar.

När uppmärksammade du senast din ledare? När gav du din chef ett uppmuntrande ord senast eller din kollega i ledningsgruppen en klapp på axeln? Eller bjöd chefen på en fika?

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress