Susanna Stensdotter

Associerad Partner

Susanna Stensdotter är en resultatorienterad konsult inom ledarutveckling och förändringsarbete. Hon arbetar med evidensbaserade metoder, som hon kryddar men många år av egen erfarenhet. Som konsult har hon god hjälp av de 25 år som linjechef, förändringsledare och programledare i stora och små organisationer i Sverige och i utlandet. Susanna är i grunden civilingenjör och hon har i många år haft ledarroller i olika delar Ericsson-koncernen.

Susanna är bra på att se den stora bilden och att översätta strategier i handling. På det sättet åstadkommer hon resultat tillsammans med sina kunder. Struktur och kultur samspelar alltid. För att nå målen behövs processer och dessa behöver implementeras i verksamheten. Dessa är några områden är Susanna den perfekta konsulten att samarbeta med.  

susanna@esoncom.se

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ