Stratvise kvalitetsgaranti

Kvalitetsgarantin innebär att vi alltid

  • är noggranna i våra behovsanalyser,
  • sätter samman det bästa teamet,
  • följer en väl beprövad arbetsmetod och
  • involverar berörda parter för att leverera full effekt,
  • följer upp varje uppdrag.


Våra uppdragsledare har alla minst tio års erfarenhet av liknande uppdrag.

Vårt arbete följs regelbundet upp, för att få ett så bra resultat som möjligt och för att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt erbjudande.

Den kvalitet våra konsulter levererar är något vi värnar om och prioriterar. Det innebär fortlöpande arbete med frågeställningar som syftar till att bibehålla och förbättra kvaliteten.


Vill du veta mer?


I våra uppdrag genomförs en intern kvalitetsgranskning, om inte annat överenskommits, där vi belyser frågor som arbetsmiljö, verktyg, relationer, projektorganisation, dokumentation, godkännande, budget och leverans. Kvalitetsgranskningen genomförs av en person som inte är dagligen engagerad i det aktuella uppdraget.

Vid behov, sammansätter vi ett rådgivande forum som följer arbetet hos kunden och stödjer uppdragsledaren och därmed kunden under uppdraget.

Som kund kan du ge återkoppling och lämna ett omdöme om oss på vår hemsida.


Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ