Stephan Guiance

Associerad PartnerStephan är en affärs och kundorienterad senior ledare med gedigen erfarenhet av att leda företag med komplexa affärer. Han har i mer än 20 år drivit företag där han ansvarat för allt från strategi till genomförande av affärs- och verksamhetskritiska förändringar.

Stephan har gedigen erfarenhet av att leda organisationer för drift av kritisk infrastruktur med krav på full funktionalitet dygnet runt året om och har god erfarenhet av att leda kunskaps och teknikorienterade organisationer med många resurser. 

Stephanhar god förmåga att leda och utveckla ledningsgrupper och att fokusera på det riktigt viktiga samt att motivera och utveckla chefer och medarbetare. Stephans ledarskap baseras på engagemang, närvaro och ansvar. 

Stephan är van att snabbt sätta sig in i företagets och dess kunders utmaningar. Han är analytisk och har god förmåga att omsätta strategier i operativ verksamhet. Stephan har stor vana att skapa struktur, ordning och reda samt att leda förändringsprojekt från idé till färdigt resultat. 

Nyckelkompetenser:

Strategi, ledning, styrning, förändringsledning, försäljning, affärsutveckling, organisationsutveckling, effektivisering, produktutveckling samt tjänsteutveckling


+46 70−595 13 73

stephan.guiance@stratvise.com 

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ