Ramavtal

Ungefär hälften av våra kunder finns inom offentlig sektor och i statliga eller kommunala bolag.


Därför är det centralt för oss att finnas med på ett flertal ramavtal. Vissa är egna ramavtal och vissa har vi tillsammans med samarbetsföretag.


I dagsläget har Stratvise ramavtal inom följande områden:Vill du veta mer? Kontakta Lilian Klasson, ramavtalsansvarig lilian.klasson@stratvise.com, eller Krister Arnell, VD, krister.arnell@stratvise.com.

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress